Hva

De kontorske artikler påla gesellene å kladde på tavler. Kladder på papir var nok mer praktisk.

Gesellkladder er en type regnskapsbøker som ble ført i forbindelse med nordlandshandelenBryggen. Gesellkladden ble ført av gesellen under lossing og lasting av nordlandsjektene. Til grunn for innførslene ligger kontrolltelling ved lossing og lasting samt varebestillinger gitt muntlig på stedet eller skriftlig gjennom brev eller hjemsedler evt. også bruk av pakkbøker. Beløpene førte han deretter over i nordfarkladden. Det var også vanlig å føre disse kladdeinnførslene med kritt på en medbrakt tavle, slik det var bestemt i de kontorske artiklene av 1754, se illustrasjon.

Hvor

Gesellkladder finnes kun i noen få av nordlandshandlerarkivene. Grunnen er nok at de har karakter av forberedende arbeidsnotater, de gyldige opplysningene er ført videre til nordfarkladdene. Gesellkladder finnes i arkivene etter Christian Ameln (1798 – 1817), Georg og Berendt Voss (1806 – 1817) og Berendt og Berendt Vedeler (1827 – 1853).

Hvilke opplysninger

Det ble verken rød nattrøye eller brennevin på Christian Snitler Hole denne gang

I gesellkladdene finnes lister over de mottatte varer nordfra (tørrfisk, tran, rogn) samt lister over uttak av varer fra bryggekjøpmannen for frakt nordover. Oppstillingene baserer seg på kontroll ved lossing og lasting, og vil dermed være uttrykk for kontrolltelling. I noen tilfeller vil en i gesellkladdene finne oppgitt varer som senere er strøket ut og ikke vil finnes igjen i nordfarkladden. Kanskje får en her et innblikk i en beslutnings- eller forhandlingsprosess om hvilke varer som ble prioritert innenfor en trang økonomisk ramme? I noen tilfeller er det mer interessant å se hva som ikke ble kjøpt, klikk f.eks. på illustrasjonen ved siden av.

Problemer

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål vekt og varekunnskap. Spesielt nevnes Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700 – 1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166 – 171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172 – 198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Lister og referanser

  • BBA A-0615 Christian Ameln. Nordfar gesellkladder, 1798 – 1817, 33 tynne hefter. (A-0616:Rc:1-33)
  • BBA A-0616 Georg og Berent Joachim Voss. Nordfar gesellkladder, 1806 – 1817, 4 bøker. (A-0617:Rd:1-4)
  • BBA A-0619 Berendt og Berendt Vedeler. Nordfar gesellkladder, 1827 – 1853, 1 bok. (A-0619:Rc:1)

Se Nordlandshandel for mer utfyllende lister over arkivmateriale fra denne virksomheten.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *