Hva

Kommunale boligselskaper er selskaper som bygde og drev eiendommer i ren kommunal regi.

I 1938 besluttet kommunen at det skulle stiftes et boligselskap som skulle stå for den kommunale boligbyggingen, og i 1939 ble A/S Blekenberg Boligselskap stiftet. Bergen kommune ble hovedaksjonær med 100 aksjer og 25 aksjer ble fordelt mellom Bergen Sparebank og Æolus (senere Vesta). Formålet med selskapet var å bebygge de arealer på Blekenberg som Bergen kommune eide.

I juli 1947 stiftet Bergen kommune A/S Blekenberg Boligselskap II med samme aksjefordeling som Blekenberg I. Formålet med dette selskapet var å fortsette utbyggingen på Blekenberg, men denne utbyggingen skulle finansieres av den nyopprettede Husbanken.

I november 1947 stiftet Bergen kommune Aarstad Boligselskap A/S med Bergen kommune som hovedaksjonær med 130 aksjer og 20 aksjer som ble fordelt mellom Bergen Sparebank og Æolus.

I juni 1950 ble Bergen Boligselskap A/S stiftet av Bergen Kommune som tegnet seg for 390 aksjer og 10 aksjer ble fordelt på Blekenberg Boligselskap og Aarstad Boligselskap A/S. Selskapets formål var innkjøp og bebyggelse av egnede tomter.

Etter 1955 ble det slutt på byggevirksomheten til de kommunale boligselskapene, og boligbygging ble, i større målestokk, overlatt til boligbyggelagene. Etter 30 år med minimalt vedlikehold var kommunens eiendommer i dårlig forfatning. Ved å stifte et nytt boligselskap kunne eiendommene belånes, og i 1956 vedtok bystyret at Boligselskapet av 1956 A/S skulle stiftes. A/S Blekenberg Boligselskap ble, ved ekstraordinær generalforsamling den 29. desember 1958, besluttet slått sammen med Boligselskapet av 1956 A/S. A/S Blekenberg Boligselskap II og Aarstad Boligselskap A/S, som begge var husbankfinansierte, ble, ved ekstraordinær generalforsamling den 29. desember 1958, besluttet slått sammen med Bergen Boligselskap A/S. Det ble opprettet en felles administrasjon for de to selskapene.

Etter kommunesammenslåingen i 1972 ble administrasjonene til de kommunale boligselskapene i Laksevåg  og Fana  overført til Boligselskapet av 1956 A/S. Det gjaldt Laksevåg Boliglag A/S, A/S Boligbygg i Fana og Boligselskapet Fanahus A/S. En rekke utbedringsprosjekter ble satt i gang. De fem kommunale boligselskapene ble drevet frem til 31. desember 1991 da de sammen med Institutt for Byfornying A/S, Bergen (IBB) og  Boligavdelingen i Bergen kommune ble fusjonert inn i Bergen Bolig og Byfornying (BBB).

Hvor

Opplysningene om de kommunale boligselskapene finnes i arkivene etter A/S Blekenberg Boligselskap, A/S Blekenberg Boligselskap II, Aarstad Boligselskap A/S, Bergen Boligselskap A/S, Boligselskapet av 1956 A/S, Laksevåg Boliglag A/S, A/S Boligbygg i Fana og Boligselskapet Fanahus A/S.

Hvilke opplysninger

De ulike kommunale boligselskapenes arkiver omhandler blant annet drift av selskapene, utbedringsprosjekter og leieboere. En vil derfor finne både generalforsamlingsprotokoller, styremøtereferater, regnskapspapirer, prosjektbeskrivelser og arbeidstegninger, samt opplysninger vedrørende leietakere.

Klausulering og tilgang

Leieboermapper og korrespondanse der personopplysninger kommer frem vil være klausulert for allmennheten.

Lister og referanser

 • A-3235 A/S Blekenberg Boligselskap
 • A-3288 A/S Blekenberg Boligselskap II
 • A-3236 A/S Aarstad Boligselskap A/S
 • A-2774 Bergen Boligselskap A/S
 • A-2771 Boligselskapet av 1956 A/S
 • A-2775 Laksevåg Boliglag A/S
 • A-2777 A/S Boligbygg i Fana
 • A-2776 Boligselskapet Fanahus A/S

Listene finnes i Byarkivets ekspedisjon.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *