Hva

Den 7. november 1975 skiftet Bergens Saneringsinstitutt navn til Institutt for Byfornying A/S, Bergen og fokuset ble i større grad rettet mot rehabilitering og modernisering. Navnskiftet var i tråd med Stortingets endring av loven om sanering i tettbygde strøk, til lov om fornyelse av tettbygde strøk. Byfornying skulle gjennomføres, enten som til da ved totalfornying i form av riving og bygging av nytt, eller ved utbedring av bestående bebyggelse.

På samme måte som sanering kan en skille mellom punktrehabilitering og strøkrehabilitering. Punktrehabilitering dreier seg om modernisering av enkelteiendommer, mens strøkrehabilitering er modernisering av hele strøk. I hovedsak stod IBB for rehabilitering av større områder som Marken, Møhlenpris og Fjellsiden Nord, derunder Stølen-Ladegården-Rothaugen.

Hvor

Opplysninger om rehabilitering og modernisering i Bergen finnes i arkivet etter Institutt for Byfornying A/S.  En vil også finne opplysninger vedrørende rehabilitering i byggemeldinger, reguleringsplaner, arkivene etter Bergen Bygningsråd, Det Antikvariske register for Bergen, Byggesaksavdelingen i Bergen kommune, Bergens Kommuneforhandlinger og i Formannskapsarkivet.

Hvilke opplysninger

Foruten generalforsamlingsprotokoller, styremøtereferater, leieboermapper og drift av selskapet, omhandler IBBs arkiv i vesentlig grad sanering av strøk og enkeltadresser fra ca. 1960 og frem til ca. 1975, og rehabilitering/modernisering av strøk og enkeltadresser fra 1975 til 1992. Fra 1. januar 1992 ble IBB, sammen med boligavdelingen i Bergen kommune, samt de kommunale boligselskaper fusjonert inn i Bergen Bolig og Byfornyelse. Avslutningen av de nyeste prosjektene vil derfor være i arkivet etter BBB.

I arkivet etter IBB vil en i sammenheng med de større rehabiliteringsprosjektene finne en del fotografier og lysbilder. En vil i mindre grad finne tilsvarende materiale vedrørende sanering. I forbindelse med både sanering og rehabilitering/modernisering vil en i vesentlig grad finne prosjektplaner og arbeidstegninger. En vil også kunne finne ulike eiendomspapirer som for eksempel skjøter og pantobligasjoner.

I IBBs arkiv vil en også kunne finne papirer fra Boligbyggelaget Byfornying da det har vært vanskelig å skille dette selskapet ut som en egen arkivskaper.

Lover mv. knyttet til emne

  • Lov om fornyelse av tettbygde strøk, Stortingsforhandlingene 1975-1976
  • Bygningslover gjeldende i perioden
  • Ot.prp. nr. 4, 1975-1976
  • St. meld. Nr. 16, 1979-1980

Lister og referanser

  • A-2770 Institutt for Byfornying A/S
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *