Hva

Før første møte 27. juni 2000. F.v.: Nils Arild Johnsen, Tom Knudsen, Kristin Ravnanger, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Trond Tystad, Geir Kjell Andersland og Anne Gine Hestetun. Foto: Elisabeth Farstad.

Bergen kommune valgte 26. juni 2000 å avslutte en 166 år lang tradisjon med hensyn til styresett.  Formannskapsprinsippet ble erstattet av en parlamentarisk styreform. Fra 26. juni 2000 er byrådet det øverste utøvende organ i kommunen. Bergens første «byregjering» er byrådet Anne-Grete Strøm-Erichsen som hadde sitt første møte 27.juni 2000. Byrådet startet ut med 7 medlemmer, men reduserte til 5 fra 29.oktober 2002, samtidig som byrådsavdelingsstrukturen ble omorganisert.

(Forøvrig er det verd å merke seg at en gir ikke fra seg en gammel styreform uten å gripe enda lenger tilbake. Også i middelalderen var Byrådet øverste myndighet i Bergen, eller «President, Borgemestre og Raad», som det ofte omtalte seg selv som. Byrådet ble omdøpt til Magistraten ved eneveldets innføring på 1660-tallet, og ble da oppnevnt av Kongen. Magistraten ble avskaffet ved lov av 1917, iverksatt i 1923 i Bergen. Magistratsmedlemmene ble da kommunale tjenestemenn, og bare omtalt som borgermestre og rådmenn, i Bergen 5 i tallet frem til 1972 da vi fikk én rådmann. Som altså holdt stand frem til 2000.)

Hvor

Byrådslederen signerer avtale om avlevering til byarkivet. Foto: Elisabeth Farstad.

Byrådets vedtak og innstillinger til bystyret finnes hos Byrådsleders avdeling samt de respektive byrådsavdelinger.

Byrådets politiske drøftinger i form av byrådsnotater, referater fra byrådskonferanser og andre strategidokumenter er avlevert til Bergen Byarkiv, der de er klausulert i 30 år.

Hvilke opplysninger

Byrådets arkiv gir informasjon om alle saker som har vært til behandling, det vil si alle saker der byrådet har hatt myndighet til å treffe egne vetak samt de saker der byrådet avgir innstilling til byådet. Den klausulerte delen av arkivet gir dessuten innblikk i de politiske diskusjoner som har vært ført før beslutning ble tatt, samt om interne forhold mellom byrådene og deres byrådsavdelinger.

Klausulering og tilgang

Avtaleteksten

Byrådsnotater og byrådets interne forhandlinger er klausulert i 30 år. All tilgang bestemmes av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, eller – når hun ikke kan avgjøre saken – av den sittende leder i bergensavdelingen av Det norske Arbeiderparti.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Forespørsler om innsyn i den klausulerte delen av arkivet rettes skriftlig til tidl. byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *