Hva

De kontorske artikler av 1754 ga gesellene store fullmakter i oppfølging av drengene.

Handelssamfunnet på Bryggen var strengt lagdelt, både i den hanseatiske perioden og senere. Unge menn kom inn i fellesskapet som stuedrenger (stabenjungen) med oppgaver knyttet til dagliglivet i stuene, etter 3-4 år avanserte de til skutedrenger (schutenjungen) som hadde oppgaver bl.a. knyttet til lossing og lasting av nordlandsjektene. Etter nok noen år kunne man – etter å ha avlagt prøve i handelslære, varekunnskap og regning – avansere til gesell. Gesellen opptrådte som forvalterens eller kjøpmannens stedfortreder og nestkommanderende. Kjøpmennene kalte hverandre gjerne for naboer.

Gesellen hadde oversynet med selve handelsprosessen, og gjorde en god del av skrivearbeidet. De såkalte gesellkladdene ble ført løpende med varekontrollen, og resultatet ble så overført til nordfarkladdene, som gjerne også ble ført av gesellen. Transaksjonens sluttresultat – the bottom line – ble så ført inn i hovedboken eller nordfaruttrekket

Gesellene organiserte seg i Gesellauget. Etter oppløsningen av laugene på slutten av 1800-tallet, gikk det en tid, og så ble også dette lauget reorganisert som faglig forening, som så mange andre laug. Det nye Gesellauget, eller Fiskeribranchens Geselforening fungerte fra 1927 til 1962.

Hvor

Informasjon om gesellenes virksomhet og situasjon kan finnes i arkivene etter Det Norske Kontor, det gamle Gesellauget (A-0599) og det nye (A-1274) samt Gesellkontoret (A-1406). Det finnes også en personlig regnskapsbok fra gesell Andreas Johan Andersen (A-0318).

Hvilke opplysninger

I arkivene etter Det norske Kontor finnes opplysninger om gesellenes eksamener og fortegnelser over de som til en hver tid var geseller, om deres oppgaver, forhold dem i mellom, og om hvem av dem som avanserte videre til å bli handesforvaltere.

Lover mv. knyttet til emne

7.okt.1754  Kong Friderich den Femtes Allernaadigste Anordning Og Articler for De Contoirske i Bergen. Dateret Christiansborg Slot den 7 Octobr 1754, med modstaaende Oversættelse paa Tydsk, til deres Tieneste som ey maatte forstaae det Danske.

Problemer

Gesellen Christofer Mehrens offentlige unnskyldning for å ha skjelt ut sine laugsbrødre under påvirkning av alkohol.

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål vekt og varekunnskap. Spesielt nevnes Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700 – 1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166 – 171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172 – 198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *