Hva

De Contoirske Artikler fra 1754 satte krav til gesellenes kunnskap i å sortere fisk.
De Contoirske Artikler fra 1754 satte krav til gesellenes kunnskap i å sortere fisk.

Det har vært hevdet at Bergen er grunnlagt på tørrfisk. Sikkert er det at Bergens strategiske plassering mellom Nord-Norge og de nordeuropeiske byene gjorde byen til et naturlig knutepunkt for handelen mellom disse områdene. I 1191 beskrives situasjonen slik: «Tørrfisk, som kalles skrei, er det så mye av at den hverken kan måles eller telles. Skip og menn kommer seilende fra alle kanter». Byens naturlige fortrinn fikk følge av kongelige rettigheter: fra 1310 fikk alle utlendinger forbud mot handel nord for Bergen.

Fagkompetansen omkring vurdering og håndtering av tørrfisk var noe av grunnlaget for Kontorets dominans i det bergenske handelsbildet, og den ble sterkt vernet og dyrket. Vinteren var en roligere tid på Bryggen, og tiden ble bl.a. brukt til opplæring i vare- og handelskunnskap. I en opplisting fra 1765 regnes 24 forskjellige kvaliteter av torsk pluss enda noen av andre fiskeslag. Det ypperste var såkalt Hollender-rundfisk. I den andre enden av skalaen finnes Utskudd-rundfisk som er bedervet i hodet, men ellers brukbar. Den skal ikke utskipes, men kjøpes og forbrukes av de «herboende Bønder».

Hvor

Opplysninger om tørrfisk finnes i arkivene etter nordlandshandelen, både i arkivet etter Kontoret og etter de enkelte kjøpmenn.

Problemer

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål vekt og varekunnskap. Spesielt nevnes Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700 – 1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166 – 171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172 – 198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Litteraturhenvisning

  • Berge, Geir: Tørrfisk. Thi handlet du red»lig, og tørket din fisk. En bok om tørrfiskkultur, Nord-Norge og Bergen. 138 s. Stamsund 1996.
  • Coldevin, Axel: Næringsliv og priser i Nordland 1700 – 1880. Det Hanseatiske Museums skrifter 11. Bergen 1938.
  • Holsen, Britt Kristin: Nordlandshandelarkiver. Historikk, veiledning og arkivfortegnelser. Bergen Byarkivs skrifter rekke B, nr. 3. 228 s. Bergen 1984.
  • Nedkvitne, Arnved: «Mens Bønderne seilte og Jægterne for». Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500 – 1730. 753 s. Oslo 1988.
  • Trebbi, Marco og Jiri Havran: Bryggen i Bergen. 112 s.  Oslo 1997.

Opplysninger hos andre

Viktige gamle nordlandshandlerarkiver finnes i Universitetsbiblioteket i Bergens manuskriptsamling. Noe materiale finnes også privat.

Lister og referanser

Se under Nordlandshandel.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.