Hva

Som benevnelse på det området vi idag kaller Bryggen dukket navnet Tyskebryggen opp på midten av 1800-tallet. Det er ikke offisielt med i N.Nicolaysens forslag til navnesetting av byens gater fra 1857. Han foreslår at området kalles Bryggen, som tidligere. Dette ble også bifalt av bystyret. Men, i samme vedtak heter det også at «Gaden mellem Øvregade og Tyskebryggen benævnes Smedesmuget.»

Navneskiftet i 1945.
Navneskiftet i 1945.

Navnet Tyskebryggen ble etterhvert innarbeidet og var i bruk helt til siste krig. I det første bystyremøtet etter krigen, 25. mai 1945, heter det i protokollen: «Som siste sak foreslo ordføreren at navnet Tyskebryggen forandres til Bryggen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.»

I den gjenoppbyggingsånd som hersket de første tiårene etter krigen var Bryggens gamle bebyggelse utsatt for mange forslag om riving eller sanering («bli kvitt det gamle skrotet»), og områdets tyske tilknytning var i denne tiden heller ingen fordel. De arkeologiske utgravningene etter brannen i 1955 avdekket og tydeliggjorde Bryggens norske fortid, noe som sammen med sterkere verneinteresser bidro til å plassere området på Unescos verneliste World Heritage. I de senere årene har kontakten med de nordtyske byene igjen blitt styrket, Hansedagene er tatt opp igjen og Bryggens tyske fortid er ikke lenger så problematisk.

Lister og referanser

Se under Bryggen og Nordlandshandel

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *