Hva

Isac van Geelkercks fortifikasjonskart over Bergen fra 1646. Dette er det eldste kartet vi kjenner fra Bergen.

Med bykart menes et oversiktskart over Bergen som viser gatenett og bebyggelse. Se ellers kart, havnekart, kartforretninger, kartsamlinger, situasjonskart og rodekart.

Hvor

Ved Bergen Byarkiv er det bykart fra 1646 og fremover til vår egen tid. Bykartene finnes i en lang rekke arkiver, sammen med andre typer kart. De viktigste bykartene finnes i to samlinger: en del eldre kart fra Oppmålingsavdelingen, samlet av tidligere overingeniør Magnus Fantoft  (A-0983, tilv 348), samt en samling med diverse uordnede kart fra flere arkivskapere (A-0246). I tillegg har den tidligere Oppmålingsavdelingen, Bergen Rådhus et stort arkiv med historiske kart.

Utsnitt av O.P.R. Høeghs generalkart fra 1848. Kartet var basert på grunnmålinger av byens eiendommer og var det første detaljerte bykartet over Bergen.

Hvilke opplysninger

Hvilke opplysninger kartene gir vil variere svært. Kartene over Bergen fra 16- og 1700-tallet var militære kart som først og fremst viste festningsanlegg, kommunikasjonslinjer og andre opplysninger av forsvarsmessig betydning. Kartene gir bl.a. et bilde av byens utstrekning, men er ellers lite detaljerte.

Det første detaljerte bykartet var O.P.R. Høeghs generalkart fra 1848, utarbeidet etter pålegg i bygningsloven av 1830. Kartet var basert på grunnmålinger og viser alle byens gater, smug, allmenninger, plasser, hageanlegg m.v. På generalkartet for Bergen fra 1879-80 er imidlertid detaljeringsgraden enda større, og kartet er en unik kilde når det gjelder byutvikling og bygningshistorie. Kartet er utført i målestokk 1:1000 og bebyggelsen er vist med byggemateriale, antall etasjer, type bygning, trapper m.v. Generalkartet ble senere etterfulgt av flere store bykart, bl.a. et kart over Bergen med tilstøtende deler av Årstad og Laksevåg fra 1910.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet et fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Store deler av kartmaterialet ved byarkivet er ordnet og registrert, og arkivkatalogene består hovedsaklig av lister på papir. Det finnes derfor ingen søkemuligheter verken når det gjelder type kart, geografisk område eller tidsperiode. Dette gjør at materialet kan være vanskelig og tidkrevende å gå inn i.

Litteraturhenvisning

  • Harris, Christopher John: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991.
Utsnitt av generalkartet for Bergen fra 1879-80. Fargelegging viser de forskjellige byggematerialene: rødt for murhus, gult for trehus og rosa for murforblendede trehus.

Opplysninger hos andre

Kartsamlinger finnes bl.a. ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Offentlige Bibliotek, Statsarkivet i Bergen, Riksarkivet i Oslo, og ved Statens Kartverk i Hønefoss.

Lister og referanser

  • BBA A-0246 Kartsamling fra flere etater . Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.
  • BBA A-0983 tilv. 348 Oppmålingsvesenet i Bergen. Lister finnes i byarkivets ekspedisjon.

Digitalisert materiale

Universitetsbiblioteket i Bergen har digitalisert noen bykart og noen rodekart fra Bergen.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *