Hva

En klasseliste kan være en fortegnelse over hvilke elever som er satt opp i samme klasse. Klasselistene blir ofte satt opp av den enkelte skole i forbindelse med planlegging av undervisningen.

Klasseliste blir også brukt som betegnelse på en sladdet kopi av klasseprotokollen eller karakterprotokollen. Klasselister blir som oftest etterspurt i forbindelse med klassefester eller ved identifisering av klassebilde.

Hvor

Klasselistene finnes i arkivene etter hver enkelt skole. Se liste over avleverte skolearkiver under skole .

Hvilke opplysninger

I klasselistene finner vi elevenes navn, fødselsdato og adresse, og ofte også foreldrenes navn og yrke. Utdrag av klasselisten utgis som regel bare med elevens navn.

Klausulering og tilgang

Klasselisten er ofte et utdrag eller en kopi av klasseprotokoll eller karakterprotokoll på en bestemt skole. Det er fri tilgang til å få tilsendt klasselister, men protokollene som sådann er klausulert i 60/100 år. Kunden kan altså ikke få protokoller som er yngre enn 60/100 år til gjennomsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Det gjelder vanlige innsynsregler.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Av kapasitetsmessige hensyn kan vi desverre ikke etterkomme ønske om klasselister fra mange forskjellige klasser på en skole, eller liste over alle medelever fra 1. til 7. klasse. Når det gjelder klassefester ber vi om at bestilling av klasseliste begrenser seg til den klassen hvor man en gang var elev, eventuelt fra en parallell klasse i tillegg.

Lister og referanser

I artikkelen skole kan du se hvilke skolearkiver byarkiver oppbevarer.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

31 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *