Hva

Den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45 frembrakte motstandsarbeid av mange slag, fra den daglige holdningskampen til etterretning, sabotasje og militære aksjoner. Flere motstandsgrupper arbeidet med utgangspunkt i Bergen.

Okkupasjonsårene 1940 – 1945 er en markert periode i byens historie. For å dokumentere for ettertiden hvordan disse årene forløp, med tysk okkupasjon, nazifisert styre, motstandsarbeid, matmangel og rasjonering, bombing og blending, sabotasje og straffereaksjoner mmm, har det vært innsamlet materiale i regi av to forskjellige kommunale okkupasjonshistoriekomiteer.  I tillegg er det materiale i mange ordinære arkiver som kaster lys over denne tiden.

Hvor

Innsamlet materiale fra okkupasjonshistoriekomiteene finnes i Motstandsarkivet. Her finnes også mange andre samliinger som er innkommet senere.

Motstandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom veteranorganisasjonene i Bergen, Bergen Forsvarsforening samt byens arkivinstitusjoner. Fysisk er samlingene lagt til Bergen Byarkiv.

En oversikt over annet materiale om krigstiden er gitt i artikkelen De ukjente krigsarkivene, av Arne Skivenes.

Hvilke opplysninger

Motstandsarkivet har opplysninger om en lang rekke emner, hendelser og personer fra Bergen og Hordaland i krigsårene. En kortfattet presentasjon av de enkelte delene av samlingen finner du her.

Mye av materialet består av rapporter eller beretninger som er skrevet ned i ettertid, men det finnes også mye originaldokumentasjon fra krigens dager.

Kortregistre (alfabetisk og systematisk) over materiale innsamlet av Okkupasjonshistoriekomiteen I finnes i komiteens arkiv, A-2848.001/Y/2-3. Tilsvarende for Okkupasjonshistoriekomiteen II finnes i A-2848.002/Y/54.

Klausulering og tilgang

Det aller meste materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Materialet bestilles pr epost med henvisning til listene i Motstandsarkivet. Se nedenfor.

Litteraturhenvisning

Det vil føre for langt å gi en fyllestgjørende bibliografi over litteratur om krigstiden i Bergen. En slik fortegnelse finnes i Okkupasjonshistoriekomiteen II, A-2848.002/Y/1.

En samlende beskrivelse finnes i bokverket som baserer seg på Okkupasjonshistoriekomiteenes/Motstandsarkivets materiale, nemlig

  • Greve, Tim: Bergen i krig, bind I – II. Bergen.

Nettpresentasjoner av noen dramatiske enkeltdokumenter fra materialet:

  • Skivenes, Arne: I hemmelighet … (Nettpresentasjon fra Evidence! Europe reflected in Archives, 2000)
  • Ryymin, Teemu: Smakebiter fra Motstandsarkivet.

Lister og referanser

Listene fra Motstandsarkivet finnes under  byarkivets hjemmesider, her.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *