Hva

Brev til et av byens konditorier fra 1927. Næringsmiddelkontrollen krever opprydning og anskaffelse av lyspære ved vasken.
Brev til et av byens konditorier fra 1927. Næringsmiddelkontrollen krever opprydning og anskaffelse av lyspære ved vasken.

Med næringsmidler menes enhver mat- eller drikkevare, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler.

I Norge begynte det man kan kalle «den offentlige hygienes tidsalder» på midten av 1800-tallet. På denne tiden begynte man å ane at sykdomsepidemier kunne skyldes dårlig hygiene. Fokuset ble først rettet mot næringsmidler i 1892 da loven om kjøttkontroll trådte i kraft. Utover 1900-tallet flyttet mye av produksjonen av næringsmidler ut av det private kjøkken og inn i fabrikkhallene. Næringsmiddelkontrollen fikk som følge av dette et stadig større virkeområde.

Næringsmiddelkontrollen i Bergen har aner tilbake til 1848 da byens første «Sundhetskommisjon» ble opprettet. Kommisjonen ble opprinnelig opprettet for å bekjempe et utbrudd av kolera, men utviklet seg snart til å bli en permanent instans som fikk navnet Bergen Sunnhetsvesen. Sunnhetsvesenet, som senere skiftet navn til Bergen Helseråd, hadde som en av sine mange oppgaver å føre kontroll med næringsmidler.

Før 1972 hadde man et helseråd, med tilhørende avdelinger for næringsmiddelkontroll, for hver av de ulike bydelene i Bergen. Næringsmiddelkontrollen ble sentralisert etter sammenslåingen og har etter flere omorganiseringer utviklet seg til dagens Næringsmiddeltilsyn og miljørettet helsevern som ligger under Byrådsavdeling for helse og bydeler. Se også melkekontroll.

Hvor

Opplysninger om næringsmiddelkontroll i Bergen finnes i arkivet etter Næringsmiddelkontrollen i Bergen kommune (A-2311). Opplysninger om kjøtt og kjøttkontroll finnes i arkivet etter Kjøttkontrollen i Bergen (A-3149).

Hvilke opplysninger

Næringsmiddelkontrollens arkiv omhandler blant annet kontroll av bedrifter i Bergen som befatter seg med næringsmidler. Man finner opplysninger om kontroll av alt fra fiskeoppdrettere og slakterier til restauranter og pølseboder. Videre har man her samlet opplysninger om vannkvaliteten i drikkevann og private brønner. Det er foretatt mange ulike prøver på en rekke ulike områder. Arkivet rommer for eksempel opplysninger om virkninger av Tsjernobyl-ulykken, salmonella-epidemier og hygienen ved julebord i Bergensområdet.

Kjøttkontrollens arkiv gir opplysninger om slakt, slakteprosedyrer og videreforedling av kjøtt. Arkivet bør ses i sammenheng med arkivet etter Næringsmiddelkontrollen.

Flere opplysninger om Næringsmiddelkontrollen i Norge finnes på www.snt.no

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler.
 • Lov 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon
 • Lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (fiskekvalitetsloven)
 • Lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer.
 • Lov 17. mars 1978 nr. 6 om samordnet næringsmiddelkontroll.

Lister og referanser

 • A-2311 Bergen kommune. Næringsmiddelkontrollen.
 • A-3149 Bergen kommune. Kjøttkontrollen.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *