Hva

Hans O Jacobsen er så godt som gjeldfri
Hans O Jacobsen er så godt som gjeldfri

Nordfarkladder er navnet på den viktigste protokollrekken i nordlandshandlerarkivene. Den gir oversikt og detaljkunnskap om hver enkelt handelstransaksjon mellom handelsmannen på Bryggen og hans kunde fra Nord-Norge, mengder, vareslag og priser.

Hvor

De mest fullstendige seriene med nordfarkladder finnes i arkivene etter Chr. Ameln (A-0615), G. og B. Voss (A-0616), Vedeler (A-0619), Ellerhusen (A-0582) og Mohn (A-0621). Se forøvrig BBAs skrifter, serie B nr. 3, spesielt s. 38 og 51. Se også Nordlandshandel.

Hvilke opplysninger

788

De gir informasjon om priser og prisutvikling, utvikling av varespekter og forbruksmønster, gjeldsutvikling og kundeforhold m.m. Venstre og høyre side i protokollen er ført parallellt, som debet og kredit.  For hver kunde finner vi på debetsiden de varer han tok ut hos nordlandshandleren for frakt hjem igjen (mel, lerret, kaffe, tobakk, brennevin osv.), på kreditsiden de varer han brakte med seg nordfra (fisk, tran, rogn). Varene kan være overført fra de såkalte gesellkladdene. Totalbeløpene for debet og kredit er ført over til nordfaruttrekket.

Problemer

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål vekt og varekunnskap. Spesielt nevnes Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700-1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166-171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172-198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Opplysninger hos andre

Viktige gamle nordlandshandlerarkiver finnes i Universitetsbiblioteket i Bergens manuskriptsamling. Noe materiale finnes også privat.

Lister og referanser

Se lister under Nordlandshandel.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.