Hva

B.H.O. gir konsert i Festsalen i Handelens og Sjøfartens Hus, 1970-tallet. Dirigent Arvid Johnsen

I musikkens historie fins det mange eksempler på hvordan musikalsk virksomhet har fått oppblomstring i krisetider. Bergens musikkhistorie er ikke noe unntak. Under 2. verdenskrig så et nystartet amatør-symfoniorkester dagens lys. Det ble grunnlagt våren 1941, men først året etter kunne Bergens Handelsforenings Orkester gi sin første konsert. Formelt var orkesteret da konstituert som en gruppe under Bergens Handelsforening. Kjøpmann Christoffer Brun var orkesterets grunnlegger, og Bergen Frimurerorkester var grunnstammen. Med tilleggsmusikere kunne orkesteret by på gratis konsert med fullsatt sal – og på podiet et nystemt og spent orkester. Datoen var 24.mars 1942 og konsertsalen var Festsalen i Handelens og Sjøfartens Hus. Konserten kom vel i havn, både dirigenten Eyolf Berg-Olsen og solisten Paul Lambach (cello), fikk en begeistret mottagelse. Orkesterets første konsert skulle bli ouverture til en mangeårig virksomhet.

Hvor

Program for orkesterets første konsert

Ved Bergen Byarkiv finner en Bergens Handelsforenings Orkesters avleverte arkiv fra dets virksomhet 1941-1981 (A-3376).

Arkivmaterialet er kronologisk ordnet innenfor orkesterets SESONGER, dvs. høst- og vårsesonger.

Hvilke opplysninger

I form av håndskrevne protokoller, like fra de første styremøtene i 1942 og til 1973, er det ført nøyaktige og treffende referater.

REFERATBØKENE, fra samtlige orkesterprøver, konserter og turer (1942 – 1968), er av samme kvalitet. Det er også tilfelle med referat fra generalforsamlinger, årsmeldinger m.m. Orkesterets faste referent var A. B. Ohldieck, – nøyaktigheten selv, med en god porsjon humor.

B.H.O.gir konsert i Aulaen, Oslo, 1949. Dirigent Øistein Brandvik.

Også i regnskap, regnskapsbøker og bilag, er det pinlig nøyaktighet; de er forskriftsmessig revidert og oppbevart.

SAKS- OG KORRESPONDANSEARKIVET er fra årene 1941 – 1980. Det knytter seg til alt som har med orkesterets gjøren og laden:

Vanlig korrespondanse innenbys og utenbys, medlemskap i Norske Amatørsymfoniorkesters Landsforbund (NASOL) og moderorganisasjonen. Arkivet inneholder også informasjon om orkesterets jubileer m.m. Det meste av korrespondansen har vært oppbevart i permer.

Stikknoten : organ for B.H.F.O.’s medlemmer.

KONSERTPROGRAM er et viktig utadrettet fremstøt for orkestervirksomhet. Bergens Handelsforenings Orkesters første program er alt omtalt, og ettersom årene gikk skulle det komme mange av dem i arkivet. En del er oppbevart kronologisk i korrespondansen, ulik er de av innhold og utforming. Programmene fra orkesterets turneer er forseggjort, gjerne med illustrasjoner av Bergens kjente tegnere. Andre igjen fins arkivert i to store klippbøker fra 1943-1974.

Orkesterets eget medlemsblad, «STIKKNOTEN», er representert med sju numre fra årene 1943 ¿ 1966. Disse er en blanding av skjemt og alvor. Bladet har bl.a. gode fremstillinger av orkesterets historie, lister over musikere, dirigenter, formenn etc. Sammen med organet «Kjøpmannen» for Bergens Kjøpmannsforening med sine forhåndsomtaler for orkesterets konserter 1963 – 1969, er disse medlemsbladene en viktig informasjonskilde om orkesteret, programvalg, turneer, jubileumsfeiringer etc.

Arkivet inneholder også en anselig mengde forhåndsomtaler og kritikker i forbindelse med orkesterets konserter, hentet fra aviser. KRITIKKENE; en slags offentlig evaluering av Bergens Handelsforenings Orkesters standard, er interessante i mange sammenhenger. De fleste av dem er limt inn kronologisk i de to «Klippbøkene» fra 1943 – 1974. Fra 25-års jubileumskonsertenen i Konsertpaléet i 1966, hvor orkesteret bl.a. spilte Symfoni nr.1 av J. Brahms, skrev Bergens Tidendes musikkanmelder om Brahms-symfonien: «Hist og her merket en nok at det var et amatørorkester som spilte, men som helhet får en si at prestasjonen var respektabel og at en kunne glede seg over mange gode partier under fremføringen. Således vil vi gjerne nevne den fine utførelsen av tredje sats». B.T.27.4.1966.

De tallrike ORKESTERTURNEENE er også dokumentert i tekst, film og bilder. Man arrangerte turer til Aalesund (1949), Oslo (1949, 1979), Newcastle (1951), Rotterdam (1955), Geilo (1970) og Haugesund (1971). Fra Englandsturen er det oppbevart to filmruller, bilder, program og avisartikler i norsk/engelsk språkdrakt. Til og med KONSERTPLAKATEN er tatt vare på. Med bl.a. E. Griegs klaverkonsert a-moll, og J. Svendsens symfoni nr.2 , ble det en minneverdig konsert for orkester, for solisten Ingebjørg Gresvik og for dirigenten Øistein Brandvik.

Tilværelsen har sine opp- og nedgangstider; så også med et orkester. Bergen Handelsforenings Orkester fortsatte likevel sin virksomhet, om enn med visse endringer med hensyn til besetning og programvalg. Man var nå mer enn noensinne avhengig av dirigenter som forstod å utnytte orkesterets ressurser. Olav Olsen, dirigent i årene 1969 – 1971, var i høyeste grad en dirigent av et slikt merke.

I de senere år ble samarbeidskonserten med Oslo Handelsstands Orkester et desidert høydepunkt, med konsert i Oslo Konserthus. Programmet var J. Svendsens Norsk Kunstner Karneval, D. Sjostakovitsj sin 2.klaverkonsert og 1.symfoni av J. Sibelius. Dette er det siste programmet som finnes i arkivet, datert 1979.

Litteraturhenvisning

  • Bergens Handelsforenings Orkesters konsertprogram 1941 – 1979
  • Bergens Handelsforenings Orkesters lover, vedtatt 1949
  • Kjøpmannen: organ for Bergens Kjøpmannsforening, div. numre 1963 – 1969
  • Stikknoten: Medlemsblad for Bergens Handelsforenings Orkester: Nr. 5 (24.april 1951): 10 års jubileet. Nr. 7 (28.april 1966): 25 års jubiléet
  • Private kilder

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *