Hva

Personreiser september 1979
Personreiser september 1979

Trafikktellinger er telling /registrering av ulike trafikkforhold. Det er særlig brukt for å registrere trafikkmønster på ulike steder i et område og til ulikt tidspunkt. Dette blir gjort ved at observatører/tellere stiller seg opp på et bestemt sted og registrerer inn i et registreringsskjema bestemte typer informasjon om trafikken, som antall biler, busser og passasjerer som passerer i løpet av et gitt tidsintervall. Hensikten med trafikktellingene kan være å måle veibelastning, andelen kollektivtrafikk, antall trafikanter i rushtid med mer.

Tellepunktene i 1979
Tellepunktene i 1979

Bergen Lokaltrafikkforbund ble opprettet i 1972 som et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende busselskapene i Bergensområdet og kommunene Bergen og Os. Forbundet hadde som målsetning å fremme den kollektive nærtrafikken i området og å styrke samordninga av kollektivtrafikken. Bergen Lokaltrafikkforbund hadde en planleggerrolle, både i forhold til samarbeid mellom busselskapene og i forhold til den generelle utviklingen av kollektivtilbudet i Bergensområdet. Forbundet eksisterte fram til 1981.

Bergen Lokaltrafikkforbund foretok i perioden 1973-80 flere trafikktellinger for å se på trafikkmønsteret i rushtida og trafikkbelastningen generelt.

Antall kjøretøyer 1979
Antall kjøretøyer 1979

Bergen Bystyre vedtok 5.2.1973 en målsetning om at  at kollektivtrafikkandelen av personreisene mot sentrum i morgenrushet skulle være 58%. Bergen Lokaltrafikkforbund foretok  24.september 1980 en trafikktelling som viste at  46,8% av de registrerte personreisene mot sentrum om morgenen var med buss. I ettermiddagsrushet var kollektivandelen 48,8%.

Hvor

Tallenes dystre tale ...
Tallenes dystre tale …

Trafikktellinger finnes bl.a. i  arkivet etter Bergen Lokaltrafikkforbund (1972-1981) som oppbevares i Byarkivet.  (A-3384)

Hvilke opplysninger

I arkivene etter Bergen Lokaltrafikkforbund finnes bakgrunnsmateriale, utfylte registreringsskjemaer og resultater av flere trafikktellinger i perioden 1973-1980.

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *