Hva

Innsamling av midler til Tilfluktshjem med nattmisjon
Innsamling av midler til Tilfluktshjem med nattmisjon

Bergens Moralvernforening (Bergens forening til vern om den offentlige moral), ble stiftet 2. mai 1882 under navnet «Foreningen mot den offentlige usedelighet». Foreningen skiftet navn første gang på årsmøtet i mars 1912. Den fikk da navnet «Bergens Sedelighetsforening». Det var på årsmøtet i februar 1919 at foreningen tok navnet «Bergens forening til vern om den offentlige moral», forkortet til «Bergens Moralvernforening».

Bergens Moralvernforening ble stiftet for å motarbeide usedeligheten i Bergen by. Allerede i 1879 tok Bergens Teologiske Forening initiativ til møter for å diskutere hvordan prostitusjon, spesielt den offentlige, kunne motarbeides. Politiembetsmenn og leger ble innbudt til møter hvor det ble holdt foredrag med angrep på den lovlydige prostitusjonen i byen. Da foreningen skiftet navn i 1912, var det fordi den offentlige prostitusjonen var opphevet, og navnet ikke passet til foreningens nye oppgaver.

Foreningens første formann var pastor Vilhelm Holdt, en kjent sykehusprest i Bergen, og en av få menn som kunne snakke med autoritet om de prostituerte. De første årene var styret kun sammensatt av menn. Først i 1897 ble det åpnet opp for kvinnelige styremedlemmer. I 1910 innledet styret et samarbeid med Bergens Kvinneråd som var en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner.

Foreningens første overordnede prosjekt var å etablere et «redningshjem for faldne kvinner». «Magdalene-hjemmet» ble etablert i 1882 i det tidligere lyststedet «Nygjærdet» på Laksevåg. Senere på 1930-tallet arbeidet Moralvernforeningen for et tilfluktshjem, «nattely med nattmisjon» til unge piker som var kommet ut i «gatelivet». Moralvernforeningen rettet også oppmerksomheten mot moralske farer som lurte ved flåtebesøk, og de hadde et årvåkent blikk mot tvilsomme kinoforestillinger (filmsensur). Ennå en viktig sak var arbeidet de gjorde for å forebygge sedelighetforbrytelser mot barn.

Et ledd i sedelighetsarbeidet var «mødremøtene» som ble arrangert rundt om i byens menighetshus. På møtene fikk mødrene bevertning, foredrag og annen oppbyggelig underholdning.

Du kan lese mer om Moralvernforeningens virkeområder i artikkelen Redningsarbeid «for unge piker som er kommet ut i gatelivet», i heftet Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Heftet er nr. 8 i Bergen Byarkivs skriftserie.

Hvor

Det arkivmaterialet som byarkivet har mottatt etter «Bergens Moralvernforening» (A-2852) omfatter årene 1900-1939.

Materialet ble avlevert til Bergen byarkiv i 1998 sammen med arkivene etter Bergen kommunale husmorskole (A-2849), Bergen kvinnelige industriskole (A-2850) og Yrkeskursene i Bergen (A-2851). Avleverende instans var Hordaland fylkeskommune v/Krohnsminde videregående skole.

Hvilke opplysninger

Førte kontroll og oppsøkte mistenkelige kinoforestillinger
Førte kontroll og oppsøkte mistenkelige kinoforestillinger

I arkivet finnes en forhandlings-protokoll, regnskapsmateriale, noe korrespondanse, referansemateriale, (avisutklipp) m.m. Avisutklipp er limt inn i forhandlingsprotokollen (serie A, vol. 1).

I materialet fremkommer hvordan Moralvernforeningen arbeidet, dens møtevirksomhet, arrangementer og hva den arbeidet for. Videre gir medlemsfortegnelser for perioden 1900-1939 informasjon om hvem som var medlem i foreningen og medlemmenes årlige bidrag. Ut i fra foreningens korrespondanse forstår vi at dette var en lokalforening av «De norske moralvernforeninger», med sentralstyre i  Oslo. I et innlegg i bergensavisene 03.05.1932 tegnet sogneprest Th. Dahl et bilde av «Bergens Moralvernforening gjennom 50 år».

Foreningen ga ut kvartalskriftet «Vern» for moralvernsaken.

Klausulering og tilgang

Materialet er tilgjengelig ved Bergen Byarkiv.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Bestilling av saker til gjennomsyn bør helst gjøres skriftlig.

Problemer

Ved Byarkivet er der ikke arkivmateriale for perioden 1882-1900. I det hele tatt er der lite materiale fra tiden før 1930. Det meste er fra 1930-tallet.

Litteraturhenvisning

  • Dahl, T.: Bergens moralvernforening gjennom 50 år. (Vern 32 (1932) s. 26 – 30; Jubileumsfestberetning s. 24-25. – UBB kop.
  • Foreningen mod den offentlige Usedelighed. Aarberetning. 1882-1898, 1903. – BB UBB – forts. som: Bergens  sedelighetsforening. Beretning. 1907. – NB.
  • Foreningen imod den offentlige Usædelighed. Vedtækter. (I: Holdt, V. Et Samfunnsonde, Bg. 1882, s. 47-48).

Opplysningene ovenfor er hentet fra Martens, J.: Litteratur om Bergen. En bibliografi. s. 158. UBB,1982.

  • Fjeldtvedt, Grete: Redningsarbeid «for unge piker som er kommet ut i gatelivet». I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Fra Bergen Byarkivs skriftserie nr. 8. Bergen 2009.

Lister og referanser

  • BBA A-2852 Bergens Moralvernforening (Moralvernforeningen). Arkivliste finnes i byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *