Hva

Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs i 1912
Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs i 1912

Havnefjøset var «en Flor for Kreaturer» som i en periode var underlagt havnevesenet.

Havnevesenet stod fra 1876 for drift og utleie av fjøset på Bradbenken. Senere ble fjøset flyttet til Koengen. Havnefjøset ble benyttet til å gi nattely til livdyr, – kyr, kalver og sauer, som ankom med fjordabåtene for slakting i Skuteviken. Fjøset på Bradbenken hadde plass til 50 dyr, mens på Koengen var der plass til rundt 100. Rundt 1900 ble det fraktet til byen omtrent 10.000 dyr årlig. Havnefjøset ble også benyttet til «opstaldning» av hester.

Blant arbeidsoppgavene til havnebetjentene stod administrasjon av havnefjøset. De måtte bokføre dyrene og oppkreve avgift pr. dyr. Videre stod betjentene for utleie av koseil og oksesele. Dette innebar en viss inntekt for havnevesenet.

Bokførte dyr 18.-19. september 1910
Bokførte dyr 18.-19. september 1910

Virksomheten pågikk helt til mandag 1. desember 1919. Da stengte havnefjøset og kveget ble flyttet til det kommunale Slaktehuset. Havnebetjentenes oppgave som kupassere var over og havnefjøsets historie forbi. I 1937 kjøpte Det Bergenske Dampskibsselskab tomten og fjøset ble revet.

Hvor

Opplysninger om Havnefjøset finnes i Havnekontorets arkiv (A-0742).

Hvilke opplysninger

Oppgave inntekter fra havnefjøset 1915/1916
Oppgave inntekter fra havnefjøset 1915/1916

I arkivet etter Havnekontoret (A-0742) finner vi i Hd-serien de såkalte Kreaturbøkene fra årene 1883-1920. Dette var avgiftsprotokoller for havnefjøset der man daglig førte oppgave over antall dyr, med hvilken båt de var ankommet, mottager og kvittering. Videre finnes månedssammendrag som også ble ført inn i bryggebøkene. De to eldste bøkene inneholder bare antall dyr, antall timer og avgift.

Ellers inneholder sakarkivet enkelte løse skriv om Havnefjøset som omhandler småreparasjoner, renhold o.a.

Regnskapsserien Rn inneholder kvitteringsbøker, «Quitanse Bog for Indbetalte Penge til Havnekassen», for årene 1875-1882. Her får vi en oversikt over inntekter fra brygger, fjøs, bøyer, molo og kraner. I serien Sb Statistikk over inntekter m.m. finner vi oppgaver over kreatur 1900-1924.

Lover mv. knyttet til emne

 • Havnereglement for Bergen 10. mai 1910
 • Formannskapsvedtak (BKF 73/1912 s. 507 ff.)

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Kreaturbøkene fra Havnekontorets arkiv (A-0742 Hd 1-10, 1883 – 1920) har lakuner i periodene 1890 – 31.07.1910 og 13.01.1915 – 25.10.1918.

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 199
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
  • Db – Sakarkiv, alfabetisk, etter år og sak, 1918-1972, 1918 – 1972, 256 stk.
  • Hd – Kreaturbøker, 1883 – 1920, 10 stk.
  • Rn – Kvitteringsbøker, 1875 – 1882, 3 stk.
  • Sb – Statistikk over inntekter m.m., 1900 – 1924, 2 stk.

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *