Hva

Havneingeniørens arbeidstegning av Dokkeskjærskaien, mai 1916
Havneingeniørens arbeidstegning av Dokkeskjærskaien, mai 1916

Havneingeniørvesenet var en teknisk avdeling av Havnevesenet med hovedoppgave å bygge, vedlikeholde og reparere havneanlegg m.m.

Frem til midten av 1800-tallet bestod havnen hovedsaklig av sjøvendte næringsbygg hvor lasten ble levert direkte fra båtene. Båter som lå og ventet på tur for å bli slept til kai, eller som skulle ligge noen dager, ble fortøyd til bøyer på Vågen. Dette ble endret med dampskipene som kunne gå til og fra kai selv. Overgangen fra seil til damp, økning i handelen, større rute- og passasjertrafikk, vekst i anløpstonnasjen o.a. førte til et økende krav om større kaier, bedre laste- og losseinnretninger, flere vareskur og dypere grunner.

Tidligere var det private entreprenører som stod for kaibyggingen. Etter hvert begynte havnevesenet å bygge sine kaier selv. Det ble starten på en ny tid med behov for  spesialisering, teknisk ekspertise og flere ansatte. Den 1. april 1890 ansettes derfor Bergens første havneingeniør, Arthur M. Hansen. Han var underlagt stadsingeniøren og sidestilt havnefogden. Fra 1915 ble havneingeniørvesenet en egen administrasjon direkte underordnet magistrat og havnestyre.

I 1973 ble havnefogden og havneingeniøren slått sammen til en administrasjon med en havnesjef som leder.

Hvor

Bradbenken 1930-tallet
Bradbenken 1930-tallet

Informasjon om havneingeniørens virksomhet finnes først og fremst i etatens eget arkiv (A-0743). I tillegg finnes opplysninger mellom annet i sakarkivene til Havnekontoret (A-0742) og til Bergen og Omland Havnevesen (A-3563), D-seriene.

Vedtak og utredninger i større saker kan finnes i de trykte kommuneforhandlingene. Originalene til dette vil i hovedsak finnes i 2.rådmanns arkiv.

Hvilke opplysninger

Havnekontorets foto av Torvhallkaien 1923. Ukjent fotograf.
Havnekontorets foto av Torvhallkaien 1923. Ukjent fotograf.

Saker vedr. egne og andres byggeprosjekter og planarbeid i forbindelse med dette utgjør en stor del av havneingeniørvesenets arkiv (A-0743) . Dette gjelder L- og H-seriene. T-serien inneholder tegninger over bygninger og anlegg som skulle reises i havnen, samt en del ulike kart. I tillegg finnes en god del fotografier av blant annet havneingeniørens prosjekter i U-seriene.

Arkivet består også av arkivalier vedr. administrative oppgaver i tilknytning til egen etat, som regnskaper, personalsaker m.m. Pa- og Pb-seriene inneholder f.eks. lønns- og personalopplysninger helt tilbake til starten i 1890 og frem til omorganiseringen i 1973. Ellers finnes statistikkoppgaver, eksemplar av reglementer, avgiftsregulativer m.m.

I tillegg gir arkivet informasjon om krigsødeleggelsene under 2. verdenskrig og om havneingeniørvesenets arbeidsoppgaver og arbeidsforhold i etterkant. Dette gjelder sakarkivene i E-serien, byggesakene i H-serien, samt enkelte foto i U-serien.

Lover mv. knyttet til emne

 • 17. oktober 1899 vedtok Bergen formannskap å legge den tekniske ledelsen av havnevesenet under stadsingeniørkontorets 2. avd. og ansette en teknisk assistent
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Midlertidig forordning av 2. oktober 1941
 • Resolusjon 31. oktober 1946
 • Lov 8. juni 1984 om havner og farvann

Klausulering og tilgang

 • Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.
 • Personalopplysninger er taushetsbelagte etter offentlig regelverk.
 • En del av tegningene, kartene og noen av dokumentene er sperret på grunn av fysisk tilstand.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Arbeidstegning kaibygging 1885
Arbeidstegning kaibygging 1885

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. II. Utgitt av Bergen kommune 1915
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1994
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Opplysninger hos andre

Opplysninger om havneingeniørvesenet finnes også ved Riksarkivet, hos Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen, og ved Hordaland fylkesarkiv.

Lister og referanser

 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
 • BBA A-0160 Bergen kommune. Rådmannen for 2. avdeling
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *