Hva

En byggemelding er en søknad om byggetillatelse som må behandles og godkjennes før byggearbeider kan settes i gang. Når det gjelder byggearbeider som skal igangsettes innen havnedistriktet, som utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpledninger m.m., må det søkes om tillatelse hos Bergen og Omland havnevesen. I tillegg må søknad sendes til teknisk etat i den aktuelle kommunen.

Hvor

Saker vedr. egne og andres byggesaker innen Bergen og omland havnedistrikt finnes i arkivene etter Havnestyret (A-0740), Havnefogden (A-0742), Havneingeniøren (A-0743) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).

Hvilke opplysninger

Byggemeldingene omhandler kaier og brygger, naust og skur, moloer, broer, utfyllinger, skjell- og fiskeoppdrettsanlegg, utslippstillatelser, sjøvanns- og kloakkledninger, kraft- og telefonledninger i sjøkabler eller luftledninger, fyrbelysning, m.m. Byggemeldingene er gjerne ledsaget av analyser og utredninger, prisoverslag, anbud, leveranser, kontrakter, kart, skisser, bygningstegninger m.m.

Uttalelser og evt. behandling av byggesaker fra eksterne søkere finnes flere steder i arkivene; Havnestyret (A-0740), i Havnefogden (A-0742), i Havneingeniøren (A-0743), og i Bergen og Omland Havnevesen (A-3563), alle i F- og G-seriene, til dels også i E- og Q-seriene.

Fra 1941 fikk Havnevesenet tilsyn med havneområdene utenfor Bergen. Derfor kan vi i Ea-serien i Havnekontorets arkiv (A-0742) finne søknader og skriv i forbindelse med bygging i disse områdene. Noen byggesaker kan også finnes i sakarkivene i de enkelte arkivene.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement. 
 • En del av tegningene, kartene og noen av dokumentene er sperret på grunn av fysisk tilstand.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Det kan av og til være en glidende overgang mellom enkelte av byggesakene vedr. egne anlegg, og Q-seriene som inneholder eiendomsforvaltning.

Vi kan se samme type byggesaker spredt, både innen ett arkiv, men også mellom de ulike arkivene. Dette løses ved at sakene er detaljregistrert på mappenivå i vår database for arkivopplysninger, ASTA. Det kan således søkes på navn, sted eller type bygg, og på den måten kan den enkelte søknad gjenfinnes.

Opplysninger hos andre

Enkelte byggemeldinger som omhandler havneområder kan også finnes i arkivet til Byggesaksavdelingen, Etat for byggesak og private planer, Bergen kommune.

Lister og referanser

BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret

 • F – Kunngjøringer vedr. tillatelser til div. byggearbeid, 1873 – 1964, 1 stk.

BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd

 • Ea – Utenbys skriv, approbasjoner m.m., 1917 – 1949, 6 stk.
 • F – Bygge- og utslippssaker, innenbys og utenbys, og egne kaiområder, 1853 ¿ 1971
 • Fa – Byggesaker og -planer vedr. egne kaiområder, 1853 – 1971, 23 stk.
 • Fb – Byggesaker og -planer vedr. andre områder og kaiområder, 1917 – 1964, 4 stk.
 • Fc – Planer for, og oversikter over egen eiendom, kraner, heiser, bygninger m.m., 1917 – 1949, 2 stk.
 • Fd – Utenbys byggeanmeldelser, 1952 – 1971, 6 stk.
 • Fe – Behandling av utenbys saker vedr. kloakk- og sjøvannsledninger, 1953 – 1971, 1 stk.
 • Ff – Behandling av innenbys saker vedr. kloakk- og sjøvannsledninger, 1953 – 1971, 1 stk.
 • Fg – Behandling av saker vedr. utenbys brobygging, 1952 – 1971, 1 stk.
 • Fh – Byggeanmeldelser innenbys, usortert, 1903 – 1971, 1 stk.

BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren

 • Eb – Samlesaker vedr. havneingeniørens arbeidsoppgaver, 1922 – 1973, 3 stk.

BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen

 • F – Bygge- og utslippssaker, innenbys og utenbys, og egne kaiområder, 1901 – 1998
 • Fa – Byggesaker vedr. egne anlegg, 1905 – 1998
 • Faa – Byggesaker vedr. egne anlegg, 1945 – 1998, 17 stk.
 • Fab – Byggesaker vedr. egne anlegg, stort format, 1905 – 1996, 4 stk.
 • Fac – Byggesaker vedr. egne anlegg, nummerert system, 1886 – 1983, 12 stk.
 • Fb – Byggeanmeldelser, innenbys, 1901 – 1993
 • Fba – Byggeanmeldelser innenbys, alfabetisk etter område, 1902 – 1990, 56 stk.
 • Fbb – Byggeanmeldelser, Laksevåg, 1901 – 1983, 14 stk.
 • Fbc – Byggeanmeldelser innenbys, usortert, 1966 – 1993, 6 stk.
 • Fbd – Byggeanmeldelser innenbys, alfabetisk etter søker, 1972 – 1974, 1 stk.
 • Fbe – Behandling av innenbys saker vedr. kloakk- og sjøvannsledninger, 1971 – 1982, 1 stk.
 • Fc – Byggeanmeldelser utenbys, 1951 – 1995
 • Fca – Byggeanmeldelser utenbys, 1972 – 1988, 17 stk.
 • Fcb – Byggeanmeldelser for Åsane og Askøy, 1951 – 1989, 8 stk.
 • Fcc – Behandling av utenbys saker vedr. kloakk- og sjøvannsledninger, 1953 – 1995, 7 stk.
 • G – Andre type byggesaker o.a., innenbys og utenbys, 1874 – 1986
 • Ga – Behandling av saker vedr. oppdrettsanlegg, reguleringer m.m., 1972 – 1986, 13 stk.
 • Gb – Behandling av saker vedr. kjøp og salg av «Florvågøy», 1874 – 1980, 1 stk.
 • Gc – Behandling av saker vedr. brobygging, 1957 – 1978, 1 stk.
 • Gd – Behandling av saker vedr. utlegging av bøyer, 1952 – 1981, 1 stk.
 • Ge – Korrespondanse vedr. fyrbelysning, skjærmerking m.m., 1956 – 1981, 1 stk.
 • Gf – Mottatte varsler vedr. strekk kraftledninger, utlegg sjøkabler m.m., 1952 – 1984, 3 stk.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *