Hva

Havneplankart 1903, 1:6000. De rosafargete områdene viser planlagte endringer i havneområdet.
Havneplankart 1903, 1:6000. De rosafargete områdene viser planlagte endringer i havneområdet.

Havneplan av 1903 er den første regulære havneplan for Bergen havneområde.

En del kaibyggeprosjekter ble gjennomført i 1880- og 1890-årene. Men dette var kun enkeltprosjekter. I 1901 satte en havneplankomité i gang å utarbeide en fullstendig havneplan for Bergen, initiert av bystyret. Havneplanen ble presentert i 1903 i Bergens kommuneforhandlinger som et eget bind, bd. III. (Dette er forøvrig eneste gang kommuneforhandlingene kom med et tredje bind). I tillegg bestod planen av 117 bilag, som kart, bunnprofiler, plansjer, trafikk- og handelsstatistikk m.m. (Fortegnelse over bilagene ligger som vedlegg under Lister og referanser nedenfor.)

Havneplanens utgangspunkt var blant annet et ønske om at forholdene skulle kunne legges bedre til rette for overføring av trafikk fra bøye til kai, og for en bedre adkomst til Bergen for turister som reiste med dampskipene. Planleggerne ønsket således å lage en fullstendig plan for effektiv utnyttelse av havnedistriktet, det vil si en reguleringsplan for havnen. Og videre ville komiteen gi kommunen et verktøy for tilpasning mellom havneutbygging og andre private og offentlige byggeprosjekter.

Komiteen analyserte den eksisterende og fremtidige trafikksituasjonen og trakk opp hovedlinjene i havneplanen. Planen gav retningslinjer for utbygging de neste 50-60 årene, men hovedtyngden av arbeidene var tenkt gjennomført etter 20 år. Dette gjaldt kaibygging, bygging av moloer og vareskur, diverse utdypningsarbeider o.a.

I ettertid ser vi at noen av havnearbeidene som var tenkt gjennomført i Havneplanen, ikke ble realisert. Det ble for eksempel i enkelte havneområder bygd færre kaier enn forutsatt, som i Sandviken og i området mellom Sukkerhusbryggen og Møhlenpriskaien. På den annen side ble det bygd anlegg som ikke engang var med i planen, som Skoltegrunnsutstikkeren. Ellers ble utfyllingen av Store Lungegårdsvann gjennomført i større grad enn tenkt etter planen.

Det samlede havnebilde fikk således en utforming som avvek noe fra de opprinnelige planene. Likevel var havneplanen nyttig som referanseramme og diskusjonsgrunnlag for havnearbeid fremover da den tvang frem en helhetlig tenkning under arbeidene med de mange enkeltprosjektene.

Hvor

Det er hovedsaklig arkivet etter Havneingeniøren (A-0743) som gir informasjon om Havneplanen av 1903. Men også i Havnestyrets (A-0740) og Havnefogdens (A-0742) arkiver finnes det en del materiale vedr. planen.

Vedtak og utredninger i forbindelse med Havneplanen av 1903 finnes ellers i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Havnekontorets foto av kaiutvidelse på Festningskaien i 1923. Ukjent fotograf.
Havnekontorets foto av kaiutvidelse på Festningskaien i 1923. Ukjent fotograf.

I Havneingeniørens arkiv (A-0743) finnes en god del dokumentasjon vedr. Havneplanen av 1903. Deler av La-serien inneholder trykte havneplaner og bilag med dybdemålinger av sjøgrunn, kart, plantegninger m.m.

Ha-serien inneholder plan- og kostnadsoverslag, som bilag til Havneplankomiteens innstilling. Ellers finnes en del havneplankart i T-seriene, samt foto i forbindelse med planen i U-seriene.

Havnestyrets arkiv (A-0740) inneholder 9 havneplankart limt på stive plater, i Tf-serien.

Havnekontorets utklippsarkiv (A-0742, Z-serien) inneholder enkelte notater og innstillinger vedr. Havneplanen av 1903.

Lover mv. knyttet til emne

 • 18. oktober 1899 vedtok Bergen formannskap utarbeidelse av en havneplan for Bergen. (BKF 80/1899 s. 925 ff.)
 • Mer detaljerte bestemmelser vedr. Havneplanen finnes i formannskapsvedtak av 9. januar 1901 (BKF 5/1901 s. 42 ff.), av 29. mai 1901 (BKF 37/1901 s. 379 ff.), og av 29. april 1903 (BKF 28/1903 s. 120ff.).

Klausulering og tilgang

 • Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.
 • En del av tegningene, kartene og noen av dokumentene er sperret på grunn av fysisk tilstand.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Enkelte av mappene med bilag til Havneplanen er tomme.

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Harris, Christopher John: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Lister og referanser

 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
  • Ha – Plan og kostnadsoverslag, 1901 – 1902, 1 stk.
  • La – Havneplaner og andre planer, 1901 – 1972
  • Laa – Trykte havneplaner 1903, 1903 – , 5 stk.
  • Lab – Bilagsbøker til havneplanen 1903, 1903 – , 15 stk.
  • Lac – Storformatbilag til havneplanen 1903, 1901 – 1902, 6 stk.
  • Ta – Tegninger, 1866 – 1963, 1 stk.
  • Te – Kart limt inn i bok, havneplankart m.m., 1885 – 1964, 3 stk.
  • Ua – Negativer, 1905 – 1970
  • Uaa – Negativer, glassplater, 1905 – 1913, 12 stk.
  • Uab – Negativer, plast, 1907 – 1970, 3 stk.
  • Ub – Positiver, glass, 1877 – 1950, 8 stk.
  • Ya – Rapporter, trykksaker og uordnede dokumenter., u.d. – , 5 stk.
  • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
  • Zb – Utklippsarkiv m.m., 1903 – 1942, 1 stk.
  • Zc – Lover, reglement, instrukser, havneplakater m.m., 1754 – 1964, 15 stk.
 • BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
  • Tf – Havnekart fra 1903, 1903 – , 9 stk.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *