Hva

Situasjonsplanen fra 1915 viser den buede rekkens beliggenhet mellom Rothaugen skole og Sandvikskirken.

Brannfunksjonærers byggeselskap består av 42 leiligheter, bygget i 1919 som en buet murrekke i skrått terreng på nordsiden av Rothaugen i Bergen. Rekken er vertikalt delt i 14 eiendommer med tilhørende parsellhager. Hver eiendom inneholder tre leiligheter over hverandre i samme trappeoppgang. Eieren bodde selv i en leilighet og måtte leie ut de to andre.

Dette var det tredje kooperative boligprosjektet arkitekt Olaf Jahnsen  tegnet på Sandviksiden i årene 1910 – 1915. De to andre, Typebyen og Kommunefunksjonærers Boligselskap, var allerede oppført da byggearbeidene etter lang tid kom i gang. Forsinkelsen hadde opprinnelig sin årsak i et ønske om rasjonell arealutnyttelse, noe som ikke uten videre lot seg kombinere med eiendommenes struktur og byggeforskriftenes bestemmelser om

Blåkopi som viser planløsning for husene lengst mot øst. Rømningsvei via altaner i 2. og 3. etasje er angitt med stiplet linje.

to trappeløp for boliger på 2 etasjer eller mer. For å unngå det som ble ansett som unødvendige trapper, skulle det bygges altaner som kunne fungere som rømningsvei til naboens leilighet. En slik løsning ville gi en gevinst tilsvarende ½ værelse pr. etasje i hver bygning. Byggeanmeldelse på dette grunnlag ble i første omgang avvist og det ble derfor 6. oktober 1915 sendt søknad til Kongen om dispensasjon fra «Bergens bygningslov» av 1899.

11. januar mottok stadskonduktøren departementets melding om at dispensasjonen var innvilget, noe som imidlertid var vel seint i forhold til muligheter for å komme i gang: Bergen brente 15. januar 1916 og 2700 mennesker var med ett blitt husløse. Forholdene de kommende år gjorde at prosjektet først var ferdig 3 år senere.

Hvor

Informasjon om Brannfunksjo­nærers bygge­selskap finnes i Olaf Jahnsens saksarkiv (A-3654). Se også Arkitekttegninger og Bygningstegninger.

Olaf Jahnsens arkitektarkiv er ordnet og registrert med støtte fra Husbanken, region Vest.

Hvilke opplysninger

Diverse orginaltegninger, blåkopier, byggeanmeldelser og korrespondanse.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1899.04.12, nr.1: Lov om bygningsvesenet i Bergen

Klausulering og tilgang

Alt materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige prosedyrer.

Litteraturhenvisning

 • Bull, Schak: Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880 -1930 (maskinskrevet kopi av Bulls upubliserte manuskript fra 1932). Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 1982.
 • Jakobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910 – 1930. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1990.
 • Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Sandviken og Fjellsiden nord. Byantikvaren 1999.

Lister og referanser

 • BBA A-3654 Olaf Jahnsen, arkitekt. Tegningsmaterialet ligger i serie Ta, volum 3, mappe 2. Byggeanmeldelser og korrespondanse ligger i serie E, volum 1.
 • Behandlingen i bystyret finnes i Bergens kommuneforhandlinger 1920/21, sak 164.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *