Hva

Tre av blokkene ligger ved Fjøsangerveien, den fjerde like bak mot nord. Da den gamle jernbanetraseen ble fjernet og veien utvidet, ble det lite areal igjen til hageflekker foran husene.

Boligprosjektet ble oppført i 1919 og består av 11 hus fordelt på fire blokker på høyde­draget syd for Store Lungårdsvann i Bergen. Hovedgruppen vender mot det tidligere skipsverftsområdet i Solheimsviken. Den siste ligger i Klaus Hansens vei med utsikt mot Florida og Fløyen.

Prosjektet ble tegnet av arkitekt Olaf Jahnsen i 1915 etter oppdrag fra Bergen Mekaniske Verkstedsfunksjonæreres Byggeselskap. Dette var ett av hans oppdrag for kooperative byggeselskaper på denne tiden (se Typebyen og Brandfunktionærenes byggeselskap). Husene er på tre etasjer med pusset mur, mansardtak og arker. Hvert hus hadde 6 treromsleiligheter på ca 60 kvm., alle med WC. Bad og andre fasiliteter for det enkelte hus lå i kjelleren.

Den store bybrannen i januar 1916 førte til at bolignøden i Bergen gikk fra galt til verre og det var helst de rene nødsforanstaltninger som preget byggeaktiviteten de nærmeste år. Videreføring ble utsatt og planene ble også endret for å gi plass til flere boenheter. I 1918 ble det presset inn små leiligheter i kjelleren. Byggingen ble først gjennomført i 1919.

I 1925 ble det tegnet inn takvinduer og dører for rømningsvei mellom nabohus på loftet med sikte på å få godkjenning av hybler. Styret skriver: «…styret kan ikke med sin bedste vilje … forhindre at rummene benyttes til sovested … Vi har store økonomiske vanskeligheter og maa simpelthen ha disse loftsrum godkjent som pikværelser hvis selskapet skal bestaa.» Vi kan anta at dette bare var toppen av et isfjell med hensyn til ulovlige beboelsesrom på denne tiden.

Hvor

Informasjon om BMV-boligene ved Fjøsangerveien finnes i Olaf Jahnsens saksarkiv (A-3654). Behandlinger i bystyret finnes i Bergens kommuneforhandlinger (1916/1917 sak 158). Se også Arkitekttegninger og Bygningstegninger.

Olaf Jahnsens arkitektarkiv er ordnet og registrert med støtte fra Husbanken, region Vest.

Hvilke opplysninger

Materialet fra Olaf Jahnsens arkiv som belyser BMV-boligene er diverse orginaltegninger og blåkopier. I tillegg finnes noen få fragmenter av brev o.l.

Klausulering og tilgang

Alt materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Revidert kjellerplan fra 1918. Det er tegnet inn leiligheter med ett rom og kjøkken på bekostning av boder og fellesarealer.
Revidert kjellerplan fra 1918. Det er tegnet inn leiligheter med ett rom og kjøkken på bekostning av boder og fellesarealer.

Litteraturhenvisning

  • Bull, Schak: Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880 -1930 . Maskinskrevet kopi av Bulls upubliserte manuskript fra 1932. Norsk arkitekturmuseum 1982.
  • Jakobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910 – 1930. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1990.

Lister og referanser

 • BBA A-3654 Olaf Jahnsen, arkitekt. Tegninger m.m. for Bergen Mekaniske Verkstedsfunksjonæreres Byggeselskap ligger i A-3654, serie Ta, volum 3, mappe 3.
 • Behandlingen i bystyret finnes i Bergens kommuneforhandlinger 1916/1917, sak 158.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *