Hva

Voorbode var navnet på den nederlandske tråleren som eksploderte ved Festningskaien 20.april 1944. Skipet ble bygd i 1903 og var opprinnelig brukt som fiskebåt. I 1943 ble båten beslaglagt av tyskerne for å brukes til påkrevde kysttransporter. I april 1944 var skipet på vei fra Oslo til Kirkenes med sprengstoff (dynamitt, fenghetter, lunter) da det oppstod en skade i maskinen. Skipperen måtte få skaden reparert og skipet kom til Bergen havn søndag 16. april Skipet hadde en last på over 120 tonn dynamitt, og hadde i følge regelverket ikke lov til å anløpe havner i større norske byer. Skipet tilfredstilte heller ikke sikkerhetsbestemmelsene for transport av sprengstoff.

Det var ingen kontroll med skipsanløpet. Det kom ingen havnelos om bord, og skipet ankom Vågen etter at kapteinen først hadde forsøkt å finne kaiplass på Laksevåg. Etter anløpet ved Bergen havn troppet kapteinen opp hos den tyske havnekapteinen og viste frem skipspapirene. Papirene var imidlertid ufullstendige, og sa ingenting om innholdet i lasten. Båten hadde derfor ingen problemer med å få godkjent kaiplass ved Festningskaien foran Bergenhus festning. Fire dager senere skjer ulykken.

Hvor

Opplysninger om tråleren Voorbode finnes bl.a. i arkivet etter Bergen havnestyre og Bergen havnekontor/havnefogden.

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Bergen havnekontor finnes bl.a. skipsregisterkortet for «Voorbode». (BBA-0742, Hac:61). I arkivet etter Bergen havnekontor/havnefogden finnes korrespondanse om årsaken til ulykken (BBA-0740, D:105).

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Anonym beretning: «Eksplosjonen». I Bergen Historiske Forenings skrifter, nr. 98. Bergen 2003.
 • Fossen, Anders Bjarne: Byen sprenger grensene. Bergen bys historie, bind IV. Bergen 1985.
 • Greve, Tim: Bergen i krig. Bergen 1979.
 • Katastrofeutvalget i Bergen i anledning av eksplosjonskatastrofen 20.april 1944. Beretning. Bergen 1944.
 • Kørner, Bernhard: Den store prøvelsen 20. april 1944. I Bergen Historiske Forenings skrifter, nr. 69/70. Bergen 2003.
 • Lyngvi, Arne: Alarm: krigsår i Bergen. Bergen
 • Lyngvi, Arne: «I en ulvetid. 1940-1945. Noen sider fra en krigsdagbok.» I Bergen historiske forening skrifter, nr. 97. Bergen 2002.
 • Lyngvi, Arne: Den store eksplosjonskatastrofen i Bergen. Medlemsblad for Aktive krigsdeltakeres forening, nr. 122. Bergen 2004.
 • Strand, Odd: «20.april: en dag i 1944.» Bergen 1970.

Opplysninger hos andre

Arkivmateriale fom Voorbode finnes også ved Riksarkivet i Oslo samt ved de tyske arkivene  Bundesarchiv Koblenz og Miliararchiv Freiburg .

Lister og referanser

 • BBA-0740 Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd

Digitalisert materiale

Beretning fra Katastrofeutvalget i Bergen i anledning av eksplosjonskatastrofen 20. april 1944

Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *