Hva

Passbilde fra 1918, her fra pass utstedt i Bergen mai 1920
Passbilde fra 1918, her fra pass utstedt i Bergen mai 1920

Olaf Jahnsen var en av de mest sentrale arkitekter i Bergen i tiden omkring første verdenskrig, spesielt innenfor sosial boligbygging. Han ble født i Bergen i 12. mars 1878. Etter middelskole var han assistent ved Johan Fayes arkitektkontor, fikk tegneundervisning på aftenskole og var i lære i snekker-, tømrer- og murerfaget før han tok den 3-årige tekniske skolen. Han jobbet så hos arkitekt Edvard Madsen og i firmaet Ottesen & Co, dro på studietur til utlandet og fikk i 1900/1901 sin avsluttende arkitektutdanning som hospitant ved den tekniske høyskolen i München. I 1908 var han med å stifte Bergen Arkitektforening.

De første årene som selvstendig arkitekt tegnet han hovedsakelig villaer i Fløen, Kalvedalsvei og Fjellveien. Foruten mansardtak med grå skifer, har de som ett av sine fellespreg  liggende panel kant i kant uten hjørnebord og de nederste bord trukket ut over grunnmur og vinduer. Utformingen ellers var preget av datidens stil i Norge, Jugendstilen. Han bygget kostnadseffektivt og var kjent for praktiske løsninger som også ga dispensasjon fra  murtvangen i byområdet. En god del av hans hus ble oppført for egen regning og solgt videre klar for innflytting.

Da Typebyen, byens første kooperative byggeselskap, skulle bygges, ble Jahnsen engasjert som arkitekt og byggmester. Det samarbeid som her ble etablert mellom fagforening og kommunale myndigheter dannet mønster for andre fagforeningsbaserte byggeselskap. Han fikk oppdrag for en del av disse og bygget nå murkomplekser, eksempelvis for BMV-funksjonærene, sporveisfunksjonærene og brannfunksjonærene.

Omkring 1920 var han byens mest benyttede arkitekt for sosial boligbygging og arbeidet bl.a. med videre planer for en «hageby» med egne butikker i området Lappen/Bjørndalen. I Lappen ble dette realisert, men nedgangstider og omstendighetene ellers satte etterhvert stopper for hans større prosjekter.

I 1947, 69 år gammel, flyttet han til Voss og startet ny praksis. Her fikk han de kommende 10 år mer enn 100 oppdrag, i hovedsak med bolighus innen rammen av etterkrigstidens kontroll- og rasjoneringsordninger (vedlagt liste). Han døde på Voss i 1960.

Hvor

6 murblokker ovenfor Sandvikskirken tegnet for Kommunale funksjonærers byggeselskap i 1915. Trehusene på oppsiden tilhører Typebyen. Mon Plaisir øverst til venstre.
6 murblokker ovenfor Sandvikskirken tegnet for Kommunale funksjonærers byggeselskap i 1915. Trehusene på oppsiden tilhører Typebyen. Mon Plaisir øverst til venstre.

De viktigste kildene til Olaf Jahnsens liv og virksomhet finnes i hans eget arkiv (A-3654, se fortegnelse nedenfor). Opplysninger om hans bygninger i Bergen kan også finnes i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) og Byggprosjektavdelingen (A-2695).

Se også: Arkitekttegninger, Bygningstegninger, Kommunale bygninger.

Olaf Jahnsens arkitektarkiv er ordnet og registrert med støtte av Husbanken, Region vest.

Hvilke opplysninger

Olaf Jahnsens arkiv inneholder hovedsakelig tegningsmateriell (skisser, originale arkitekttegninger og kopier), notatbøker, forretningskorrespondanse, byggemeldinger m.m. relatert til det enkelte prosjekt. Dokumentasjonen er variabel. For noen prosjekter finnes kun fragmenter. De fleste prosjekter som gjelder hans villabebyggelse i Bergen mangler.

Olaf Jahnsen tegnet en del hytter. Her en liten serveringshytte for Bergensutstillingen 1910.
Olaf Jahnsen tegnet en del hytter. Her en liten serveringshytte for Bergensutstillingen 1910.

For øvrig inneholder materialet levinger fra skole- og studietid og private dokumenter som ikke angår hans arkitektfaglige virksomhet.

Klausulering og tilgang

 • 1961.12.05 nr. 2: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverksloven)

Noen mapper med privat innhold er klausulert. Tilgang til disse gis etter avtale med forfatter.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Bestilling av klausulert materiale gjøres skriftlig og adresseres til Bergen Byarkiv. For øvrig vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Bull, Schak: Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880 -1930 . Maskinskrevet kopi av Bulls upubliserte manuskript fra 1932. Norsk arkitekturmuseum 1982.
 • Dreyer, Andreas: Det antikvariske register for Bergen, sone 4 Kalfarområdet. Fortidsminneforeningen 1985.
 • Jakobsen, Petter Tønder: Sosial boligbygging i Bergen 1910 – 1930. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1990.
 • Nielsen, Mona: Med hjem skal landet bygges. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1984.
 • Norsk Kunstnerleksikon, bind II, Universitetsforlaget 1986.

Opplysninger hos andre

Det er av interesse å supplere arkivet. Dersom noen privat har hånd om annet materiale etter Olaf Jahnsen, spesielt tegninger av hans prosjekter i Bergen, er det ønskelig at de tar kontakt med Byarkivet.

Lister og referanser

 • BBA A-3654 Olaf Jahnsen. Oversiktsliste og Arkivliste .
 • Liste over Olaf Jahnsens 9 kooperative boligprosjekter i Bergen (vedlagt her).
 • Liste over Olaf Jahnsens saker fra tiden på Voss (vedlagt under Hva).

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *