Hva

Broåpningsprotokoll september 1921.

Broåpningsprotokoller er førte oversikter over broåpning for passerende båter gjennom løpet ved Lillestrømmen og ved Nygårdsstrømmen. Protokollene ble ført av Bergen havnevesen som administrerte broåpningen.

Lillestrømmen er det tidligere sundet mellom Lille og Store Lungegårdsvann. Her bygde Havnevesenet i 1867-1868 en svingbro av jern, Strømbroen. Båttrafikken gjennom sundet pågikk helt til Lillestrømmen ble fylt igjen i 1926.

Nygårdsbroen er broen over Nygårdsstrømmen mellom Store Lungegårdsvann og Puddefjorden. Den ble bygd i 1851 av privatpersoner, men ble i 1859 overtatt av kommunen. I 1938 ble det bygd en ny bro som var

Havneingeniørens arbeidstegning av Strømbroen fra 1866
Havneingeniørens arbeidstegning av Strømbroen fra 1866

utstyrt med et hevbart element. Dagens Nygårdsbro, eller «Gamle Nygårdsbro» som den kalles, kan ikke åpnes.

Fartøy som ønsket at broene skulle åpnes, måtte minst 3 timer i forveien melde dette til Havnekontoret. Når det «af Havnefogden ansees fornødent» ble et havneoppsyn sendt om bord for å være til stede under fartøyets passering gjennom broløpet. Fartøy som ikke var motoriserte måtte benytte bukserbåt. Ved passering ved stigende vannstand hadde de inngående fartøyer fortrinnsrett til å passere løpene, og ved fallende vannstand de utgående fartøyer. Nygårdsbroen ble som regel åpnet kun mellom klokken 19 og 07 ved høy- og lavvann. Ellers var det regler for fartøyers bredde og dybde, og for signaler, merking m.m.

Hvor

Reguleringsvesenets foto av Strømbroen i 1914. Fotograf ukjent.

Vi finner informasjon om havnevesenets broåpning i arkivet etter Havnekontoret (A-0742).

Vedtak og utredninger i forbindelse med broene o.a. kan også finnes i kommuneforhandlingene.

Fotoene er hentet fra arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967).

Hvilke opplysninger

Reguleringsvesenets foto av Nygårdsbroen i 1914. Fotograf ukjent.

Broåpningsprotokoller fra årene 1920 til 1949 (A-0742 Ig-serien) gir opplysninger om fartøyets navn og dybde, vannstanden, dato og for hvem broåpningen utføres (megler eller mottaker). Vi vet at protokollene gjelder åpning av Nygårdsbroen, men det er usikkert om de også gjelder Strømbroen. I samme serien finnes noen få meldinger fra meglere eller mottakere om ønsket broåpning. Videre kan vi finne opplysninger om broåpning også i bøyebøker og i meldeprotokoller (A-0742 He- og If-seriene).

Lover mv. knyttet til emne

Melding om ønsket broåpning 27. september 1922
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • «Reglement for Aabning af Svingbroerne over Løbene til Lungegaardsvandene m.v.» Vedtatt i Bergen havnestyre 21. februar 1896 og 17. mars 1908
 • «Tillegg til Bergens havnereglement. Spesielle regler for inn- og utseiling i Store Lungegårdsvann gjennem strømløpet ved Nygårdsbroen.» Vedtatt i Bergens havnestyre 23. november 1925 og 28. mai 1926
 • Ellers finnes diverse vedr. Lillestrømmen og Nygårdsbroen i flere formannskapsvedtak (BKF 53/1890 s., BKF 27/1892 s., BKF 102/1924 s. 500ff., BKF nr. 149/1935 s. 702 ff., og BKF 5/1937 s. 20 ff.).

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Kartutsnitt Lillestrømmen. Havnekart 1871, 1:5000. Neumann.
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. I og II. Utgitt av Bergen kommune 1914 og 1915
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005

Lister og referanser

Reguleringsvesenets foto av gjenfyllingen av Lillestrømmen i 1926. Fotograf ukjent.
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *