Hva

En typisk havnebetjenrapport, 17. november 1953
En typisk havnebetjenrapport, 17. november 1953

Havnebetjentene, i dag havneinspektørene, førte daglige rapporter til Bergen havnekontor som omhandlet diverse meldinger vedrørende deres konkrete arbeidsoppgaver, ulike hendelser, skader på utstyr og havneanlegg o.a.

I 1857 ansatte Havnevesenet ved Havneoppsynet de første havnebetjentene, senere steg antallet betjenter raskt. I dag (2008) arbeider det seks havneinspektører ved Havnevakten ved Bergen og Omland Havnevesen, BOH. Disse har sitt kontor ved Skolten og Dokken.

Havnebetjentene skal kontrollere at det hersker ro og orden og føre tilsyn med at gjeldende havnereglement blir overholdt. Betjentene hadde fra 1892 og frem til 1916 myndighet som underordnete politifunksjonærer. De skal være til stede ved skips ankomst og avgang og sørge for at båtene blir riktig plassert ved kai og se til at havnevesenets anlegg ikke blir skadet. I tillegg fører de daglige værobservasjoner.

Ellers skal betjentene oppkreve visse avgifter. Videre fungerer de som varekontrollører, dvs. de kontrollerer varer som blir lagret i Havnevesenets skur og sørger for at skurene blir utnyttet rasjonelt. I en periode hadde havnebetjentene ansvaret for havnefjøset. Ellers skulle de fra 1894 føre tilsyn med fløttmennene.

Den 26. april 1908 ble Bergens Havnebetjenters Forening stiftet. Målet var å ivareta medlemmenes felles sosiale og økonomiske interesser.

Hvor

Havnebetjentrapportene og rapportjournalene finnes i arkivet etter Havnekontoret og til dels også i arkivet etter Bergen og Omland Havnevesen (A-0742 og A-3563).

Hvilke opplysninger

Rapportene

Havnebetjentrapportjournal 1939
Havnebetjentrapportjournal 1939

Havnebetjentrapportene finnes for det meste i saksarkivene (A-0742 Db-serien og A-3563 Db- og Dc-seriene). Rapportene gir informasjon av ulikt slag, som planlagte eller utførte arbeidsoppgaver, skader på båter og anlegg, trafikkoversikt m.m. F.eks. forteller rapportene om følgende i 1953: skader på kraner, kaier, skur, fenderverk, bøyer, redningsstasjoner, biler, varer, og på folk. Og videre om brann i skip, forurensning av kaien m.m. Her finner vi også en rapport om en isbjørnen på ville veier i Vågen (A-0742 Db 181).

Ellers finnes noen utskilte havnebetjentrapporter om innbetaling av avgifter til sand– og potetfartøy (A-0742 Hs-serien). Arkivet etter Havnekontoret og etter Bergen og Omland Havnevesen inneholder også havnebetjentrapporter vedrørende oljeforurensning i Bergen havneområde (A-0742 N-serien og A-3563 H-serien).

Havnekontorets rapportjournaler er journaler for innkomne havnebetjentrapporter i årene 1924-1940, lakune 1927-1937 (A-0742 Il-serien). Journalene gir informasjon om hva saken gjaldt og hva rapporteringen resulterte i, for eksempel om den ble sendt videre til kassereren, til Luftvernsjefen, om den ble henlagt o.a.

Arbeidsoppgavene

Arkivene inneholder andre arkivserier også som gir informasjon om havnebetjentenes arbeidsoppgaver. Ordrebøker fra årene 1917-1972 inneholder ordrer og rundskriv fra havnefogden og Bergen politikammer til havnebetjentene. Rundskrivene kan f.eks. dreie seg om stjålne båter, vakthold, innføring av nye forskrifter og regler m.m. (A-0742 Paa).

Havnekontorets småbryggebøker inneholder daglige oppgaver over havneavgifter for småfartøy ved de s.k. småbryggene og for tilfeldig besøkende båter som ikke har agent. Bøkene blir også i enkelte perioder kalt «Oppgjørsbok for havnebetjenter» da de forteller om havnebetjentenes avgiftsinnkreving (A-0742 Hca).

Havnebetjentene skulle føre journal over skips ankomst og avgang. Dette resulterte i vaktdagbøkene for havnebetjentene i årene 1902-1924. Disse inneholder opplysninger om fartøys ankomst til ulike kaier i havneområdet (A-0742 Ih-serien).

Lover mv. knyttet til emne

 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Politimesterens instrux for Havnebetjentene, 18. juni 1892
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet
 • Lov 8. juni 1984 om havner og farvann

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. II. Utgitt av Bergen kommune 1915
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergen havnebetjenters forening 1908-1958. Bergen 1958

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd om bord
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
 • BBA A-0493 Bergen havnebetjenters forening
 • BBA A-1743 Bergen Havnebetjenters Forening
Skriv ut artikkel

Skrevet av

7 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *