Hva

Byombudet i Bergen er bystyrets uavhengige kontrollorgan for hele den kommunale forvaltning. Ombudet arbeider for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere.

Ifølge instruksene vedtatt i bystyret skal Byombudet blant annet informere publikum om kommunal saksbehandling og klageordninger og hjelpe med utforming av klager, påpeke feil, dårlig service eller kritisere saksbehandlingen.

Byombudet ble etablert i 1993 og var da unikt i sitt slag i Norge og verden. Det spesielle var at ombudet fikk ansvar for å følge opp hele den kommunale forvaltningen.

Fra 1. januar 1997 ble Byombudet en permanent institusjon i Bergen kommune. Etter at Eldreombudet og Ombudet for barn og unge ble avviklet i 2002, fikk Byombudet instruks om å ha spesiell fokus rettet mot eldre over 67 år og mot barn og unge under 18 år.

Hvor

Bergen Byarkiv har foreløpig mottatt materiale fra Byombudet som strekker seg fra oppstarten i 1993 til 2001 (A-3661).

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder kopibøker med utgående korrespondanse, postlister og saksarkiv med administrative saker og saker som ombudet har behandlet. Det finnes også materiale vedrørende personalforvaltning og regnskap.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Kopibøkene og saksarkivet for behandlingssaker er klausulert i henhold til Offentlighetslovens kapittel 3. Det samme gjelder for materialet vedrørende ansatte som inneholder egenmeldinger og sykemeldinger.

Arkivet forøvrig er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsprosedyrer

Lister og referanser

  • BBA A-3661 Bergen kommune. Byombudet

Det finnes også referanser til Byombudet i:

  • BBA A-3662 Bergen kommune. Eldreombudet
  • BBA A-3663 Bergen kommune. Ombudet for barn og unge
  • BBA A-2945 Bergen kommune. Komm.av. HOST
  • BBA A-3369 Bergen kommune. Rådmannen. Administrasjons- og personalavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *