Hva

Fra 1895 ble det på gården Falstad Nedre i Ekne i Levanger, drevet en oppdragelsesanstalt for «vanartede gutter fra Trondhjemsområdet». Staten overtok driften av institusjonen i 1900, og stedet ble godkjent som skolehjem for gutter med adferdsvansker. På 1920-tallet ble også en yrkesskole for unge forbrytere etablert ved institusjonen. Fra 1930 tok skolehjemmet bare inn gutter over 15 år. På det meste var det 57 beboere ved Falstad.

I november 1941 rekvirerte tyskerne deler av anlegget, som under hele krigen ble brukt til konsentrasjonsleir. I desember 1944 overtok de hele anlegget, og elevene flyttet til Tuv skole.

I 1945 fikk skolehjemmet flytte tilbake til deler av anlegget, resten ble benyttet som fangeleir, og etter hvert som tvangsarbeidsleir (Innherad fangeleir). I denne perioden mottok hjemmet gutter mellom 15 og 21 år fra hele landet. Guttene hadde som oftest kriminell bakgrunn og ble plassert på Falstad av vergerådet.

I februar 1947 overtok Justisdepartementets Landssvikavdeling hele anlegget. I 1949 ble anlegget overført til Kirke- og undervisningsdepartementet. Det samme året ble Falstad skolehjem lagt ned.

I 1951 ble Eknetun skole opprettet i anlegget. Skolen var for barneskoleelever med lærevansker. I 1960 ble også Ekne offentlig framhalds- og yrkesskole for gutter etablert der.

Hvor

Arkivet etter Falstad skolehjem finnes både ved Riksarkivet og ved Statsarkivet i Trondheim.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

Litteraturhenvisning

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *