Hva

Dybdene i Vågen 1:1000, 1865

Opplodning er dybdemålinger av sjøgrunn. Her er det havnevesenets kartlegging av dybdeforholdene i Bergen havneområde som blir omtalt.

I 1735 ble Bergen havnekommisjon opprettet, og byen fikk sin første havnefogd. Havnefogden skulle blant annet ved årlige opplodninger kartlegge dybdeforholdene i Vågen. Dette resulterte i den såkalte Utdypningskommisjonen av 1754 som skulle stå for oppmudring av havnen.

Opplodning og mudring er en forutsetning for utarbeidelse av havneplaner og havnekart. Og videre for kaibygging og annen bygge– og anleggsvirksomhet, for utslippsvurderinger m.m. Bunnforholdene blir også nøye undersøkt ved utsettelse av bøyer og lignende. Slike bunnundersøkelser ble først foretatt ved hjelp av håndlodd, senere har ekkolodd blitt tatt i bruk.

Hvor

Dybdemålinger ved kaibygging, u.d.

Arkivene etter Havnevesenet inneholder diverse i forbindelse med dybdemålinger av havnen. Dette gjelder Havnestyret (A-0740), Havnekontoret (A-0742), Havneingeniøren (A-0743) og Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).

Hvilke opplysninger

Strandkaisidens dybdeforhold ca. 1905

Såkalte opplodningsbøker gir opplysninger om avstand fra land og om dybde under nullvann til bunnen og til fast grunn målt i meter for atskilte områder i havnen. Her kan således finnes dybdeforholdene ved for eksempel Triangelen i 1827 (A-0742 Ja), ved Skoltegrunnsmoloen eller Holbergsbryggen i 1903 (A-0743 Lab), eller ved Festningskaien i 1939 (A-0743 Hb 4, A-3563 Kb).

Bilagene til Havneplanen av 1903 viser opplodninger og dybdeforhold flere steder i Havnedistriktet (A-0743 La-serien). En del av havnekartene viser også dybdeforholdene (T-seriene i alle arkivene). Ellers finnes opplodninger i tilknytning til byggesakene i arkivene til Havnevesenet (Særlig i F- og G-seriene).

Lover mv. knyttet til emne

Sjødybder utenfor Slottskaien 1:192, 1885
 • Forordning 16. september 1735 slo fast at havnefogden skulle utarbeide «een rigtig Forretning in duplo» over de befaringer og opplodninger som ble foretatt i havneområdet
 • Lov av 24. juli 1827 påla havnefogden sammen med losoldermannen og to loser minst en gang i året å befare og opplodde havnen
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Lodninger 1900-1924, Lille Lungegårdsvann.
 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. II. Utgitt av Bergen kommune 1915
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Opplysninger hos andre

Mer informasjon om opplodning kan finnes i arkivet etter Havnedirektoratet som er oppbevart ved Riksarkivet.

Lister og referanser

 • BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd om bord
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *