Hva

Hordaland fylkeskommune fikk i 1930 gavebrev fra styret for Christian Michelsens dødsbo på eiendommene Mobergslien og Indre Thuen i Os. Eiendommene hadde fra 1916 blitt brukt som Christian Michelsens sommersted. Barnehjemmet ble åpnet 7. juni 1931 og var ment for tuberkulosetruede/smittede barn i Hordaland. Andre barn bodde også ved institusjonen. Barnehjemmet gikk også under navnet Mobergslien.

I starten var der plass til 35 beboere, mellom 0 – 18 år. Barnehjemmet ble lagt ned i 1993. Antallet barn var da redusert til 16. De siste tuberkuloserammede barna ble innlagt på 1960-tallet. Institusjonen ble drevet av Hordaland fylkeskommune. Representanter for Fana tuberkuloseforening satt også i styret.

Fra 1931 til 1992 fikk også barnpleieelever praktisk undervisning ved Christian Michelsens barnehjem. Fra 1946 ble det også gitt teoretisk opplæring ved hjemmet.

Barnehjemmet og skolen hadde felles administrasjon frem til 1977, da skolen ble lagt under Os gymnas.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkivmateriale etter Christian Michelsens barnehjem. Derimot oppbevares arkivet etter barnehjemmet ved Fylkesarkivet i Vestland. Fylkesarkivet oppbevarer også arkivmateriale fra barnepleieskolen.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

I Hansa Bryggeri AS sitt fotoarkiv finnes en del foto fra barnehjemmet (A-2673). Disse fotoene er klausulerte i 100 år.

Litteraturhenvisning

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *