Hva

Den danske kordegnen Hans Christian Kofoed etablerte den første Kofoedskole i København i 1928 for å hjelpe arbeidsløse unge menn. Etter initiativ fra Rotaryklubbene ble en Kofoedskole også etablert i Oslo i 1957. Høsten 1961 ble Bergens Kofoedskole opprettet – og den første beboeren flyttet inn 9.februar 1962. Skolen lå i Hans Holmboesgate 13 og hadde plass til 14 – 15 beboere.

Formålet var «å gi hjelp til selvhjelp for gutter i alderen 14 – 16 år med sosiale vansker» og «å styrke selvrespekten hos elevene, bevare deres helse og dyktiggjøre dem for livet».

I starten ble skolen drevet via private bidrag. Fra 1963 overtok Bergen kommune driftsansvaret. Styret bestod av representanter fra kommunen, fylkeskommunen, politiet, Dameforeningen, Rotary og de ansatte. I 1980 tok Hordaland fylkeskommune over ansvaret for Kofoedskolen. Skoleavdelingen i Bergen kommune hadde derimot fremdeles det administrative ansvaret.

I 1987 ble skolen nedlagt.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkivmateriale etter Kofoedskolen. Arkivet skal være makulert. Det finnes imidlertid en mappe i arkivet etter skolestyret i Bergen som inneholder noen få elevlister fra 1960- og 70-tallet.

Ved Hordaland fylkesarkiv finnes det bevart noen årsmeldinger fra skolen. I tillegg noe materiale vedrørende skolen i fylkeskommunens Barne – og familiekontor.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Litteraturhenvisning

 • Bergen har fått sin Kofoedskole. Norges barnevern 1962, nr. 4- 5, s.104 – 105.
 • Innstilling om avtale med Kofoedskolen om opptakingshjem for gutter m.v. Bergen kommuneforhandlinger 1963 I, s.428- 435, sak nr. 107/1963.
 • Kofoed skole. Aschehougs konversasjonsleksikon, bd. 11, 1973, s.382.
 • Nedlegging av drifta ved Institusjonen Kofoedskolen. FUV 452/1986, møte 19 – 20/11. jf Helse- og sosialstyret 412/1986, 18.11.1986.
 • Overføring av eiendomsretten til barnevernsinstitusjonar fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland fylkesting, Fylkestingssak 88/1980. Bergen november 1980, s.141-147.
 • Rapport fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen, avgitt 26.06.2003. Særlig kap. 12. Institusjonen Kofoedskolen, s.192 – 210.
 • Vedtekter godkjent av Bergen formannskap 10.05.1967
 • Willy Nilsen, Kjell Vidar Larm og John Fløysand: Virksomheten ved Institusjonen Kofoedskolen fra starten (1961) og fram til i dag. II. En etterundersøkelse av elever utskrevet i perioden 1974 – 1976 med registrering fram til og med 1978. Prosjektoppgave. Norges kommunale- og sosialhøgskole, Barnevernlinjen høsten 1979.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *