Hva

Barnehjemmet i Sandviken

Barnehjemmet i Sandviken ble opprettet som en privat institusjon i 1879. Institusjonen ble etablert etter initiativ fra en kvinnelig syforening uten offentlig støtte. Formålet var å oppdra småpiker i kristen ånd som enten var far- eller morløse, eller hvis foreldre manglet evnen til å ta seg av dem. I følge statuttene kunne barn opptas fra den tidligste alder, men i regelen ikke under 3 år. Barna ble oftest på barnehjemmet til de var konfirmert. Barnehjemmet ble etter styrets beslutning lagt ned 1. juli 1970.

Barnehjemmets formelle navn var «Barnehjemmet i Sandviken», men i praksis ble det ofte kalt «Sandvikens barnehjem» eller «Sandviken barnehjem», for eksempel av Bergens barnevernsnemnd.

En eiendom i Sandviken ble i 1879 kjøpt til bruk for formålet. Styret besluttet i 1888 å bygge et nytt hus. Året etter sto det ferdig. Denne bygningen ble senere betegnet som hus nummer 1. Kravene til mer plass økte og i 1904 sto hus nummer 2 ferdig. Dette gikk under betegnelsen hjem nummer 2. Der var altså to hjem med plass til 25 jenter i hvert. Hjem nummer 1 hadde adresse Sandviksveien 41 og hjem nummer 2 lå i Amalie Skramsvei 3.

Ved eksplosjonsulykken i 1944 ble husene ødelagt. Barna måtte evakueres, først til Fana folkehøgskule, deretter til Grinstad hus på Mjølfjell hvor barna hadde tilbrakt sommerferiene. Etter krigen ble hjem nummer 2 satt i stand, og barna flyttet tilbake dit i august 1945. Hjem nummer 1 var en tid etter krigen bortleid til Bergen kommune til bruk for barn fra Sudmannske barnehjem. I 1954 ble hjem nummer 1 lagt ned, mens hjem nummer 2 ble nedlagt i 1970.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkivmateriale etter Barnehjemmet i Sandviken. Arkivmateriale er avlevert til Fylkesarkivet i Vestland. Ved Statsarkivet i Bergen finnes en tilsynsrapport.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Litteraturhenvisning

  • Barnehjemmet i Sandvigen. Aarsberetning. 1880-1903, 1905-1940, 1943
  • Børnehjemmet i Sandvigen. 1879-1904. 25 Aars Beretning utgivet af Bestyrelsen ved dens Formand. Bergen 1904
  • Barnehjemmet i Sandviken gjennom 50 år. 1879-1929. Bergen 1929
  • Nygård, G. og S.D. Husebye. Barnehjemmet i Sandviken 75 år. Beretning utgitt av styret. Bergen 1954

Henvisningene ovenfor er hentet fra Martens, J. Litteratur om Bergen. En bibliografi. UIB 1982

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *