Hva

Bøyebok februar/mars 1877

Bøyebøker er havneavgiftsprotokoller ført av Bergen havnevesen. Avgift ble betalt for benyttelse av bøyer, dvs. en flytende forankret gjenstand som benyttes til fortøyning eller som sjømerke. Havneavgifter er avgifter som kreves av fartøy og varer i et fastsatt avgiftsområde med hjemmel i lov og i samsvar med gjeldende forskrifter.

På begynnelsen av 1600-tallet ble det pålagt alle fartøy som anløp Bergen havn å betale en avgift for benyttelse av offentlige fortøyningsinnretninger justert etter størrelse og liggetid, de såkalte ringpengene eller bøyepengene. I dag ilegges fartøy en kaiavgift som betaling for blant annet benyttelse av fortøyningsinnretninger.

Hvor

Bøyebøkene finner vi i arkivet etter Bergen havnekontor (A-0742).

Hvilke opplysninger

Utlagte bøyer i Vågen i 1879

Arkivet etter Havnekontoret inneholder særskilte serier og protokoller, avgifts- og regnskapsprotokollene, for de enkelte havneavgiftene. Bøyebøkene er en av disse seriene.

Bøyebøkene er avgiftsprotokoller for betaling av bøyepenger fra årene 1875 til 1933. Protokollene inneholder oppgaver over havnefogdpenger og bøyepenger, og gir informasjon om navn på skip og fører, og om skipets størrelse. Damp og segl er spesifisert. Her finnes månedssammendrag. Avgifter fra meldeprotokoller og broåpningsprotokoller er ført inn (A-0742 He 1-34).

For årene 1878 til 1889 finnes bak i bøyebøkene innført betalte molopenger.

Annet arkivmateriale vedr. bøyer, se artikkelen Bøyer.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 24. juli 1827 om havne- og ringvesenet
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Det er en del lakuner i bøyebøkene, dvs. de mangler for årene 1892-1897, og fra 10. juli 1919 til 1930.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd, He 1-34, 1875-1933
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *