Hva

Bryggebok fra 1876

Bryggebøker er havneavgiftsprotokoller ført av Bergen havnevesen. Avgiften bryggepenger ble betalt for benyttelse av offentlige brygger i havnen. Havneavgifter er avgifter som kreves av fartøy og varer i et fastsatt avgiftsområde med hjemmel i lov og i samsvar med gjeldende forskrifter.

Bryggepenger ble innført i 1874. Etter hvert ble benevnelsen endret til kaiavgift som den kalles også i dag. Kaipengeavgiften ilegges fartøy når det fortøyer ved ankomst, og skal være betaling for bruk av offentlige kaier eller fortøyningsinnretninger som eies eller forvaltes av Havnevesenet.

Hvor

Bryggebøkene finner vi i arkivet etter Bergen havnekontor (A-0742).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Havnekontoret inneholder særskilte serier og protokoller, avgifts- og regnskapsprotokollene, for de enkelte havneavgiftene. Bryggebøkene er en av disse seriene. Innholdet varierer noe over tid, men oftest slik at opplysningene og antall rubrikker etter hvert blir flere, særlig etter at 1933-loven kom med omfattende bestemmelser.

Bryggebøkene er avgiftsprotokoller for betaling av bl.a. bryggepenger fra årene 1876 til 1975 (A-0742 Haa-, Hab- og Hac-seriene). Protokollene gir opplysninger om inntekter ordnet pr. fartøy, og forteller videre om skipets navn, størrelse, ankomst, liggedager m.m. Fra 1941 gikk havnekontoret over til kartotekkort ordnet alfabetisk etter skipsnavn. Opplysningene som ble ført er imidlertid de samme.

Arkivet inneholder også småbryggebøkene fra årene 1915 til 1951 (A-0742 Hca-serien). Dette er avgiftsprotokoller for småfartøys betaling av bl.a. bryggepenger ved de såkalte småbryggene. Og videre for betaling av avgifter fra tilfeldig besøkende båter som ikke hadde agent.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 24. juli 1827 om havne- og ringvesenet
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Bryggebøkene mangler for årene 1877 til 1879. Det er lakuner også i serien småbryggebøker i deler av årene 1924 til 1929, og 1931 og 1932.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 1. Haa 1-53, Bryggebøker 1876-1922. Serien inneholder protokoller med føring av havneavgifter for skip (dampskip, motorfartøy) som ankommer Bergen havn. Protokollene er ordnet etter skip. Lakune 1877-1879.
 2. Hab 1-33, Hovedkaiprotokoller 1922-1941.Serien er en fortsettelse av Haa-serien (bryggebøker). Protokollene er ført etter båt/skip (og rederi). Protokollene gir informasjon om antall liggedøgn (delvis også datoer), tonn, kaipenger, havnefogdpenger, tonnasjeavgift og vannavgift for hver måned.
 3. Hac 1-66, Fartøyskjemaer 1941-1975. Serien er fortsettelse fra Hab-serien (hovedkaiprotokoller). Serien består av skjemaer på skip anløpt Bergen, ett for hvert skip. Skjemaene ligger alfabetisk. Skjemaet gir informasjon om ankomst og avgang, avgiftsgrunnlag, havnepenger, bryggeavgifter, tonnasjeavgifter, totale haveavgifter og vannfylling. Annet begrep: Skipskartotek.
 4. Hca 1-25, Småbryggebøker 1919 – 1951. Serien inneholder bøker med oppgave over havneavgifter for småfartøy ved de såkalte småbryggene og for tilfeldig besøkende båter som ikke har agent (senere kontante oppgjør). Bøkene er utskilt fra Haa-serien (bryggebøker) fra 01.07.1919. Småbryggebøkene har daglige føringer av regningsnummer og beløp. Månedsoversikter. Lakuner: 01.07.1924 – 02.04.1926, 17.12.1927 – 31.12.1929, 01.02.1931 – 25.08.1931 og 16.03.1932 – 25.09.1932. Småbryggebøkene blir også i enkelte perioder kalt «Oppgjørsbok for havnebetjenter«.

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *