Hva

Molobok 3.-17. juli 1875
Molobok 3.-17. juli 1875

Molobøker er havneavgiftsprotokoller ført av Bergen havnevesen. Avgift ble betalt for benyttelse av moloen på Skoltegrunnen. Havneavgifter er avgifter som kreves av fartøy og varer i et fastsatt avgiftsområde med hjemmel i lov og i samsvar med gjeldende forskrifter.

I årene 1863 til 1868 ble en 100 meter lang og 7 meterbred molo med fortøyningsringer på begge sider, kalt «Moljen», bygd på Skolten. På begynnelsen av 1600-tallet ble det pålagt alle fartøy som anløp Bergen havn å betale en avgift for benyttelse av offentlige fortøyningsinnretninger justert etter størrelse og liggetid, de såkalte ringpengene eller bøyepengene. Molopenger er en slik avgift for benyttelse av ringene på moloen. I dag ilegges fartøy en kaiavgift som betaling for blant annet benyttelse av fortøyningsinnretninger.

Hvor

Molobøkene finner vi i arkivet etter Bergen havnekontor (A-0742).

Hvilke opplysninger

Havnestyrets tegning av moloen med havnefyret, 1880
Havnestyrets tegning av moloen med havnefyret, 1880

Arkivet etter Havnekontoret inneholder særskilte serier og protokoller, avgifts- og regnskapsprotokollene, for de enkelte havneavgiftene. Molobøkene er en av disse seriene.

Molobøkene er avgiftsprotokoller for betaling av molopenger fra årene 1875 til 1878 og fra 1890 til 1891 (A-0742 Hf-serien). Protokollene gir opplysninger om skips- og skipsførernavn, skipets størrelse og betalt avgift for benyttelse av fortøyningsringene. Daglige føringer.

For årene 1878 til 1889 finnes opplysninger om betalte molopenger bakerst i bøyebøkene (A-0742 He-serien).

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 24. juli 1827 om havne- og ringvesenet
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd. Hf 1-2, 1875-1891
Skriv ut artikkel

Skrevet av

8 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *