Hva

Konvoi fra 1. verdenskrig. Fotograf skipper Ivar Geelmuyden.
Konvoi fra 1. verdenskrig. Fotograf skipper Ivar Geelmuyden.

Konvoi er en gruppe skip eller kjøretøy som forflytter seg sammen for felles støtte. Her forstås begrepet som en gruppe handelsskip ledsaget av krigsskip som kan avskrekke mulige angripere. Artikkelen omhandler Havnevesenets dagbøker for skip ankommet i konvoi under første verdenskrig.

Norge var mer eller mindre nøytralt under første verdenskrig. Likevel ble landet rammet av at Tyskland erklærte alt havområde rundt de allierte som krigsfarvann. De tyske slagskipene ble nøytralisert tidlig i krigen, så det var ubåtene som utgjorde den største trusselen mot ententemaktenes og norske handelsfartøy. Alle skip i området ble nå mål for ubåtenes torpedoer. Konvoiering ble derfor innført i 1917, og skipstapene gikk ned. Likevel ble hele 50% av den norske handelsflåten senket under krigen og 1.892 sjøfolk døde. Det er det største prosentvise tapet av en handelsflåte under hele første verdenskrig.

Hvor

Dagbøkene for skip i konvoi finner vi i arkivet etter Bergen havnekontor (A-0742).

Hvilke opplysninger

Dagbok for skip ankommet i konvoi, november 1917
Dagbok for skip ankommet i konvoi, november 1917

Dagbøkene for skip ankommet Bergen havn i konvoi, er ført fra 1914 til t.o.m. 1918 (A-0742 Ij-serien). Imidlertid omhandler de første dagbøkene kun «..optegnelser i anledning Situationen foraarsaget ved den Europeiske Krig 1914-1915.» Fra oktober 1917 til 31. desember 1918 finnes lister over skip i konvoi. Disse gir informasjon om skipenes navn, nasjonalitet og tonnasje, samt hvilke andre skip som var med i konvoien. Listene er ført kronologisk.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Furre, Berge: Norsk historie 1905 – 1940. Oslo 1982
  • Kjeldstadli, Knut: Et splittet samfunn 1905 – 1935, i Ascheougs Norgeshistorie bd. 10 (red. Helle, Knut). Oslo 1994
  • Wikipedia

Lister og referanser

  • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *