Hva

Vannleveringsavgiftsbok 1. september 1941
Vannleveringsavgiftsbok 1. september 1941

Med vannlevering menes her den vannforsyningen som Havnevesenet administrerer og besørger til fartøyer fra kaiene i Bergen havn.

Vannleveringen ble fra januar 1884 underlagt Havnevesenet mot en årlig godtgjørelse til havnekassen av bykassen. Dette beløpet var i 1933 ca. kr. 12 000,-. Tidligere hadde vannverket en tappekran på steinbryggen ved Tollboden. Her kunne skipene hente vann mot å betale 10 øre pr. tønne. (Kaianleggene ved Tollboden ble overdratt fra staten til havnevesenet i 1914.)

Senere ble det lagt vannledninger på alle kaier, og skipene kan nå fylle vann direkte fra kai. I dag betales kr. 12 pr. tonn/m3. I tillegg beregnes en arbeidslønnsandel på kr. 5,50 pr. tonn/m3. Havnevesenet fører regnskap over vannleveringen, bl.a. i vannleveringsavgiftsbøkene.

Hvor

Vannleveringsavgiftsbøkene o.a. i tilknytning til vannforsyningen til fartøyer i havneområdet, er å finne i arkivene etter Bergen havnekontor (A-0742) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).

Hvilke opplysninger

Tollbodkaien i 1920. Fra Havnekontorets arkiv
Tollbodkaien i 1920. Fra Havnekontorets arkiv

Havnekontorets regnskapsserie vedr. salg av vann forteller en del om denne virksomheten. Bl.a. finnes her vannleveringsavgiftsbøkene (A-0742 Rlc-serien). Disse er fra tiden 1936 til 1948, og inneholder daglige føringer av betalte vannavgifter. Bøkene gir informasjon om reder/megler, navn på fartøy, ved hvilken kai vannleveringen hadde pågått, antall tonn vann, samt pris og regningsnummer.

I samme arkiv finnes også regnskapsbøker for salg av vann fra 1883 til 1961 (Rla-serien). Bøkene er autoriserte regnskapsbøker for havnevesenets salg av vann på vegne av kommunen. Regnskapet ble gjort opp hver måned. Ellers inneholder Rlb-serien regnskapskladder for salg av vann fra 1889 til 1891. Havnekontorarkivet omfatter flere eksempler på relevante regnskapsserier.

I Havnekontorets avgiftsprotokoller for betaling av brygge– og kaipenger, finner vi også informasjon om vannfylling og betalte vannavgifter i perioden 1922 til 1975 (Hab- og Hac-seriene). Protokollene er ført etter fartøy. Fartøyjournalene, som registrerte båter i lokal rutefart og alle større skip som kom til brygge/bøye, har også føringer om vannforsyning fra 1919 til 1951 (Ib-serien).

Karantenebøkene fra 1908 til 1935 gir opplysninger om hvor fartøyer som var i karantene, hadde fylt sitt drikkevann (Jk-serien). En statistikkoppgave fra 1900 til 1924 over ulike inntekter, som bryggepenger og inntekter fra havnefjøset, inneholder også regnskap for vannlevering (Sb-serien). Sak- og korrespondansearkivet etter Havnekontoret inneholder ellers enkelte brev og rapporter i forbindelse med vannlevering (Db-serien). Og i arkivet etter Bergen og Omland Havnevesen finnes noen skjemaer for vann- og strømlevering til fartøyer i 1988 og 1989 (A-3563 Kc-serien).

Det spesielle ved dette materialet, er at her kan man kanskje finne fartøyer som oppholdt seg i Bergen havn, for eksempel på en gitt dato under 2. verdenskrig, og som ikke er å finne i andre fartøyslister, se artikkelen Skipsanløp. Fartøy som anløp havnene kun for å få fylt opp vanntankene, betalte gjerne ikke havneavgifter. Dette fordi at det bare var snakk om et korttidsopphold, for de skulle ikke laste eller losse, men bare kjøpe vann. I vannleveringsavgiftbøkene kan vi finne for eksempel fartøyer og ulike bevoktningsbåter som hadde viktige oppgaver i trange sund og i den indre farleien i Bergensområdet under krigen. Enkelte av fartøyene er ikke registrert med navn men kun med et skipsnummer. Disse kan identifiseres i «Die deutsche Feldpostübersicht 1939-1945».

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 8. juni 1984 om havner og farvann
 • Forskrift av 4. desember 2001 om vannforsyning og drikkevann
 • Vederlagsregulativ for Bergen og Omland Havn gjeldende fra 15.06.2007

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1994

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *