Hva

Utsnitt fra Journal for Spædbarnshjemmet 1915 – 1919

Bergens kommunale Spebarnshjem i Kalfarveien 43 åpnet 28. mai 1931. Samtidig ble det private Bergens spebarnshjem på Møhlenpris og spebarnsavdelingen i kommunens optagelseshjem på Tollbodalmenning 10 lagt ned. Barn fra de to institusjonene ble overført til det nye spebarnshjemmet. Her skulle det være plass til 30 barn i alderen nyfødt til 2 år.

Bergens kommunale Spebarnshjem ble avviklet 1. februar 1973.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Bergens kommunale Spebarnshjem (A-2048). Arkivet inneholder materiale fra de to tidligere institusjonene som inngikk i Bergens kommunale Spebarnshjem.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Hvilke opplysninger

Mesteparten av arkivmaterialet omhandler driften av hjemmet, og er fra årene rundt 1915 til 1973. Her er regnskapsmateriale, møteprotokoller, elevprotokoller og kartotek over barnepleiere. I tillegg er der pasientjournaler og journalkort for pasientene.

Møteprotokollene inneholder årsberetninger, opplysninger om barn og foreldre og om elevene ved Spebarnshjemmets barnepleierkurs. Journalkortene gir opplysninger om fødselsdato, dato for innleggelse og utskriving. Pasientjournalene inneholder i tillegg til slike data også informasjon om pasientenes ernæring, vekt og helse for øvrig.

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern.

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt materiale i barnevernsaker er 100 år jfr. forskrift til forvaltningsloven § 10. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernsaker skal være skriftlig. Se ellers Innsyn.

Litteraturhenvisning

  • Bak fasaden. Bergens kommunale spebarnshjem. Rev. 2 (1933) nr. 7 s. 12-14 ill.
  • Bergens spædbarnshjem. Aarberetning 1 (1906) – 3 (1908), 6 (1911), 7 (1912). Bergen off. bibliotek

Henvisningene ovenfor er hentet fra Martens, J. Litteratur om Bergen. En bibliografi. UIB, 1982, s. 153.

Lister og referanser

  • BBA A-2048 Bergens kommunale Spebarnshjem
  • BBA A-0780 Bergens Spædbarnshjems legat
  • BBA A-0003 Bergen Formannskap, serie Aa, vol. 0017
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *