Hva

Sudmannske pikehjem ble åpnet 7. september 1971 og var et barnehjem for piker i alderen 13-21 år. Pikehjemmet hadde adresse Heien 29, og var oppført på en del av eiendommen til Sudmannske barnehjem. Pikehjemmet, som var var drevet av Bergen kommune, ble nedlagt i mai 1977.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt særskilt arkiv etter Sudmannske Pikehjem (T-2115 og T-2121), men det inngår som en del av arkivet etter Sudmannske Stiftelse (A-0544). Det virker som Sudmannske Stiftelse er hovedarkivet og at arkivene etter Sudmannske pikehjem, det tidligere Sudmannske barnehjem og Stiftelsens legatarkiv er tett integrerte deler.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern

Jentene som bodde på institusjonen kom dit etter vedtak fra en barnevernsnemnd. Jenter fra andre kommuner enn Bergen, kunne også få overnatte og bo i hjemmet i påvente av andre ordninger. I tillegg bodde her mødre med spedbarn.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Hvilke opplysninger

I arkivet finnes årsberetninger, referat fra styremøter, regnskapsmateriale, arkitektegninger (arkitekt Sonja Christie), personlige papirer for enkelte beboere, fotoalbum m.m.

Tilvekst 2115 inneholder bl.a. kartotekkort og journaler for klienter ved pikehjemmet i perioden august 1971 til august 1977, samt søknader til pikehjemmet på 1970-tallet og fellesrapporter om pikene i 1974 og 1975. Vi finner også et par eldre journaler fra barnehjemmet.

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern.

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt materiale i barnevernsaker er 100 år jfr. Forskrift til forvaltningsloven 15.12.2006. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernsaker skal være skriftlig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

  • BBA A-0544 Sudmannske Stiftelse
  • BBA T-2115 Sudmannske Pikehjem
  • BBA T-2121 Sudmannske Pikehjem
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *