Hva

Havnekontorets foto av mudringsarbeid ved Holbergsbryggene i 1905. Ukjent fotograf.
Havnekontorets foto av mudringsarbeid ved Holbergsbryggene i 1905. Ukjent fotograf.

Holbergskaien er en offentlig kai beliggende ved enden av Holbergsallmenningen i Bergen havn. Den er byens første dampskipskai. I 1874 bygde Havnevesenet en 60 meter lang pælebrygge, Nordre Holbergsbrygge. Kaien ble utvidet i 1892 og forsynt med brolegning, gass- og vannledning. Her lå det fra slutten av 1800-tallet og fremover en fløttmannsstasjon. Fløttmenn var tidlige tiders fergemenn. I årene 1881 til 1890 hadde Havnevesenet installert en vannstandsmåler i et vareskur på kaien. I 1905 ble Søndre Holbergsbrygge anlagt, en 58 meter lang steinutstikker. Samme år ombygdes Nordre Holbergsbrygge til stein. I 1965 ble hopen mellom kaiene utfylt. Kaiskuret som står der i dag ble bygd på slutten av 1960-tallet.

I sommerhalvåret i dag er Holbergskaien fast kaiplass for veteranbåtene. Vinterstid er den kai for vanlig skipstrafikk. Se også artikkelen Skoltegrunnsutstikkeren.

Hvor

Ombygging av Holbergsbryggene i 1889
Ombygging av Holbergsbryggene i 1889

Flere arkiver kan gi informasjon om Holbergskaien. Denne artikkelen belyser først og fremst hva arkivene etter Havnevesenet inneholder vedr. kaien. Dette gjelder Havnestyrets arkiv (A-0740), Havnekontorets arkiv (A-0742), arkivet etter Havneingeniøren (A-0743) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563). Vedtak og utredninger i forbindelse med kaien finnes ellers i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Dybdemålinger ved Holbergsbryggene ca. 1903
Dybdemålinger ved Holbergsbryggene ca. 1903

Arkivmaterialet kan fortelle om flere temaer vedr. Holbergskaien. Det største i omfang gjelder byggesakene i tilknytning til kaien, som søknader og saksdokumenter, beregninger, planer og utredninger, prisoverslag, anbud, leveranser, kontrakter, skisser og bygningstegninger, foto, kart m.m. (A-0742 Db- og Dc-seriene, og Fa-serien samt Ub-serien), (A-0743 Aa-serien, F-serien, Tb-serien og U-seriene), og (A-3563 Da- og Dc-seriene, og F-seriene.) Her finnes også informasjon om havneingeniørens arbeider ved kaien, som kaibygging, oppmudring m.m. Fartøyers anløp til Holbergskaien kan finnes i kaiprotokollene fra 1938 til 1940 (A-0742 Hbc 1-4). Disse angir tidspunkt for de enkelte fartøyers ankomst og avgang, dets størrelse, betalte havneavgifter og andre avgifter m.m. Oversikt over utgifter til Holbergskaiens utstyr som belysning, vareskur, kraner, landgang m.m. i tiden 1911 til 1923 finnes i Havneingeniørens regningsbøker (A-0743 Rf 10, 11 og 22).

Ombygging av Holbergskaien i 1959
Ombygging av Holbergskaien i 1959

Ellers forteller Havnekontorets statistikker om blant annet Holbergkaiens inntekter fra bryggepenger i tiden 1915 til 1924 (A-0742 Sb 2). I tillegg kan Havnekontorets eiendomsforvaltning fortelle om kaien (A-0742 Q-seriene). I Havneingeniørens arkiv finnes for øvrig oversikt over krigsskader o.a. ved både denne kaien og ved andre av havnevesenets anlegg (A-0743 Hb-serien).

Lover mv. knyttet til emne

 • Bestemmelser vedr. Holbergskaien finnes blant annet i flg. formannskapsvedtak: BKF 47/1873 s. 200f., BKF 31/1889 s. 133f., BKF 14/1905 s. 57f., og BKF 83/1953 s. 276f.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Erstatningsberegning etter 2. verdenskrig
Erstatningsberegning etter 2. verdenskrig

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Ertesvaag, Egil: Bergen bys historie III. Bergen 1982
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen bys historie II. Bergen 1979
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1994
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005

Lister og referanser

Statistikk over bl.a. Holbergsbryggenes bryggepenger, 1917/1918
 • BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *