Hva

Sudmannske stiftelse 1929. Fotograf ukjent.

Sudmannske barnehjem, egentlig Madam Divert Henrikke Sudmann og datter Adelheids børnehjem, ble opprettet ved testamente av 30. august 1870. (Stadfestet legat 1882, endret og stadfestet av Sosialdepartementet 1953). Barnehjemmet ble innviet 10. mai 1904 og avviklet i 1947. Da overtok Bergen kommune eiendommen.

I møte 24. mars 1902 vedtok Bergen Bystyre å overdra en del av kommunens eiendom «Uren, Øvre», som gave til Sudmannske Stiftelse til bruk for barnehjem. Eiendommens adressen var Øvre Sandviksvei 137, senere endret til Heien 29 (i forbindelse med reguleringsendringer og utbygging i Sandviken på 1920-tallet).

Barnehjemmet var drevet i regi av Sudmannske Stiftelse og hadde plass til 30 piker i alderen 7 – 17 år. Piker over 11 år måtte ikke tas opp. Barna ble plassert ved Sudmannske stiftelse av fattigstyret, vergerådet eller av privatpersoner.

Eiendommen ble tatt av tyske militære under 2. verdenskrig. Da tyskerne forlot eiendommen var den i en slik forfatning at barna ikke kunne flytte tilbake. Barna ble derfor overflyttet til Barnehjemmet i Sandviken og disponerte der Hjem 1 (Sandviksveien 41).

På en del av Stiftelsens eiendom ble det i 1971 oppført et hjem for piker i alderen 13-21 år, Sudmannske Pikehjem.

Hvor

En av sovesalene. Årstall ukjent. Fotograf ukjent.

Bergen Byarkiv har ikke mottatt særskilt arkiv etter Sudmannske barnehjem, men opplysninger om barnehjemmet finnes i arkivet etter Sudmannske Stiftelse (A-0544). Det kan virke som Sudmannske Stiftelse er hovedarkivet, og at Sudmannske barnehjem og Sudmannske pikehjem er integrerte deler av dette.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Sudmannske Stiftelse (A-0544) finnes arkivmateriale vedr. barnehjemmet. Dette gjelder regnskapsprotokoller for årene 1910-1943, samt et 25-års jubileumsskrift (1904 – 1929).

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern.

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt materiale i barnevernsaker er 100 år jfr. Forskrift til forvaltningsloven 15.12.2006. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernssaker skal være skriftlig.

Litteraturhenvisning

 • Det Sudmannske barnehjem i Bergen. (Husm. 18 (1904 s. 147-48.)
 • Fundats og Instrukser for Divert og Adelheid Sudmanns Børnehjem. Bergen 1904.
 • (Vigander, S) Divert og Adelheid Sudmanns Barnehjem (Sudmannska Stiftelse) i 25 år (1904-1929). Bergen 1929.

Henvisningene ovenfor er hentet fra Martens, Johanne: Litteratur om Bergen. En bibliografi. UIB. 1982.

Lister og referanser

 • BBA A-0544 Sudmannske Stiftelse
 • BBA T-2115 Sudmannske Pikehjem
 • BBA T-2121 Sudmannske Pikehjem
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *