Hva

Barnehjemmet Lønningen eller Bergen kommunale barnehjem, Lønningen har sitt utspring i opptagelseshjemmet i Corps de Garde på Klosteret. Dette ble opprettet av Bergen kommune i 1913 som et midlertidig oppholdssted for barn som skulle plasseres bort til pleieforeldre. Hjemmet ble tatt i bruk både av fattigvesenet og sunnhetsvesenet og hadde plass til 15 barn. Snart ble hjemmet for lite, og i 1916 tilbød kjøpmann Oluf Bjørneseth kommunen å ta i bruk eiendommen Lønningen i Blomsterdalen (g.nr. 10, b.nr. 1 og 6) til opptagelseshjem. Dette ga plass til 20 barn som oppholdt seg på hjemmet i kortere eller lengre tid.

I 1917 overtok kommunen også nabogården Myrbø (g.nr. 10, b.nr. 8) og tok i bruk bygningene til barnehjem. Her var det plass til ca. 20 barn. På grunn av plassproblemer måtte kommunen etter hvert også leie nabovillaen «Ekeli» til bruk for noen av de største barna. I 1931 ble det vedtatt å oppføre et nytt barnehjemsbygg på Lønningen. Dette sto ferdig i 1935 og barna som bodde i våningshuset på Myrbø kunne flytte inn i nytt hus. I 1939 ble en del av Lønningen leid bort til sommerkolonien «Småbarnstuen«.

Det ble drevet gårdsdrift både på Lønningen og på Myrbø. Det var nedsatt et eget utvalg for gårdsdriften og ansatt en egen gårdsbestyrer. De eldste barnehjemsguttene måtte delta i gårdsdriften. Det ble holdt dyr og dyrket poteter og grønnsaker. Driften skulle primært forsyne barnehjemmet med matvarer. 

Den lange avstanden til Bergen var et stort problem for de eldre barna som gikk på skole i byen. Dette førte til at Bergen kommune i 1950 leide en fireroms leilighet i Natlandsveien 39. Her var det plass til seks barn og en bestyrerinne. I 1955 ble det også leid en leilighet i Birkeveien 44 til samme formål. Lønningen barnehjem ble nedlagt fra 1. desember 1955, delvis på grunn av anleggelsen av Flesland flyplass.   

Hvor

Bergen Byarkiv har mottatt noe arkivmateriale etter Lønningen barnehjem (A-0278), men arkivet er svært mangelfullt.

I arkivet etter Neevengården sykehus (A-1887) finnes materiale vedr. gårdsdriften og bygningene ved barnehjemmet. I Fattigvesenets arkiv (A-2588) finnes anvisningsprotokoller fra 1945-1959 for Lønningen barnehjem.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Lønningen barnehjem består av en beleggsprotokoll, en kassajournal og en kopi av en møtebok for utvalget for gårdsdriften. Arkivets ytterår er 1948-1956. Beleggsprotokollen gir opplysninger om når barna kom til barnehjemmet og i noen tilfeller hvorfor de ble plassert her.

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern. 

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt arkivmateriale i barnevernsaker er 100 år, jfr. Forskrift til forvaltningsloven 15.12.2006. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernsaker skal være skriftlige. 

Litteraturhenvisning

 • Larsen, Jacob T.: Fana bygdebok. 4. Gards- og ættesoge. Bergen1984.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1916/17, sak nr. 190
 • Bergens kommuneforhandlinger 1933, sak. nr. 72

Lister og referanser

 • BBA A-0278 Bergen kommunale barnehjem. Lønningen.
 • BBA A-1887 Neevengården sykehus
 • BBA A-2588 Bergen kommune, Sosialvesen. (Fattigvesenet)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *