Hva

Askviknes barnehjem ble etablert i 1900 av Norsk misjon blant hjemløse. Presten Jacob Walnum (1851-1925) stiftet i 1893 en komité for det frivillige arbeidet for omstreifere, og i 1897 stiftet han Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet. Denne endret navn i 1922 til Den norske omstreifermisjonen og i 1935 var det ett nytt navneskifte til Norsk misjon blant hjemløse.

Barnehjemmet, som lå i Os kommune i Hordaland, hadde plass til 25 barn. Opptaket var av omstreiferbarn som foreldrene frivillig plasserte, eller som vergerådene plasserte. Opptaksalderen var under 4 år. Askviknes var det første barnehjemmet Norsk Misjon blant hjemløse etablerte.

Barnehjemmet var i drift som barnehjem i perioden 1900-1953. Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet stod som eiere av barnehjemmet. Eiendommen ble overdratt til Hordaland fylkeskommune i 1954. Fylkeskommunen tok da institusjonen i bruk til pleiehjem innen psykiatri.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkivmateriale etter Askviknes Barnehjem. Det kan se ut som om barnehjemmets arkiv er gått tapt.

Ved Riksarkivet oppbevares det noe korrespondanse mellom barnehjemmet og Norsk Misjon blant hjemløse.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *