Hva

Brev om leie av tomt på Lønningen, datert 15.02.1939.

Den private foreningen «Småbarnstuen», eller «Småbarns sommerstue» som den også ble kalt, ble opprettet i 1929 og arbeidet for å «skaffe gratis sommeropphold på landet for svake barn under skolepliktig alder». Foreningen åpnet først en feriekoloni i Mathopen med plass til 20 barn. I 1939 fikk «Småbarnstuen» leie en del av Lønningen gård til feriekolonivirksomhet og gikk etter hvert over til å drive helårsdrift for et mindre antall barn. Om somrene ble virksomheten utvidet ved at institusjonen tok i mot «sommerbarn».

Utbyggingen av Flesland Flyplass førte til at eiendommen på Lønningen ble ekspropriert. Institusjonen fikk midlertidige lokaler på naboeiendommen Myrbø, og flyttet senere til Askviknes. I 1957 ble eiendommen Fagerskjold (g.nr. 40, b.nr. 32) på Skjold kjøpt inn til bruk som barnehjem. I 1964 ble ordningen med å ta i mot «sommerbarn» avviklet og Småbarnstuen gikk over til å bli et vanlig barnehjem.

I 1967 ble det vedtatt å overføre driften til Fana kommune. I følge formålsparagrafen skulle barnehjemmet ta i mot inntil 12 barn i alderen 2-7 år, men både antall barn og barnas alder varierte opp gjennom årene. Ved kommunesammenslutningen i 1972 ble ansvaret for driften overført til Bergen kommune, og året etter ble eiendommen vederlagsfritt overført til kommunen. I 1981 overtok Hordaland fylkeskommune ansvaret for driften. Barnehjemmet har i dag navnet Skjoldveien barnehjem, med adresse Skjoldveien 55, Nesttun.

Hvor

Arkivet etter Skjoldveien barnehjem er oppbevart ved Hordaland fylkesarkiv.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Litteraturhenvisning


Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *