Hva

Arbeidsprotokoll fra Møllendal asyl, 1865-1874

Artikkelen omhandler arbeidsprotokollene fra arkivene etter flere av byens sinnssykeasyler som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Protokollene er fra midt på 1800-tallet og over 100 år fremover.

I reglement for f.eks. Mentalsykehuset i Bergen, eller Mentalen, står det at «Enhver Syg maa beredvillig deltage i de Arbeider, som Asÿlet til Hans eget Bedste fordrer af ham og maatte anse hensigtsmessigt.» Det var forvalteren som skulle føre opptegnelser over hvor mange av de syke som har deltatt i arbeidet; arbeidsprotokollene. I tillegg skulle han føre inventarprotokoller.

Ved sinnssykeloven av 17. august 1848 ble det fastslått at institusjoner for sinnslidende skulle ha en fri og sunn beliggenhet og være atskilt fra andre «Indretninger». Videre ble det nedfelt i loven at pasientene skulle ha muligheter for sysselsetting og «Bevægelse i Fri Luft». Noen asyler ble derfor lagt til landlige steder utenfor byen i tilknytning til egne gårdsanlegg, som Neevengården og Floen. Dette ga de syke mulighet til gårdsarbeide og asylet fikk produsert landbruksvarer til eget forbruk og evt. for salg.

I tillegg til å arbeide på gårdsbruket, utførte kvinnene diverse håndarbeid og reparasjoner, mennene bandt nøter, sagde ved, stoppet madrasser m.m. Ved Neevengården stod i tillegg skomaker-, skredder- og snekkerverksteder til rådighet for de syke.

Hvor

Pasientene deltok i gårdsdriften. Fra Neevengården sykehus. Fotograf og år ukjent.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkiv etter flere sinnssykeasyler. I fire av disse arkivene finnes arbeidsprotokoller; Mentalsykehuset i Bergen (A-2068), Neevengården sykehus (A-1887), Rosenbergs asyl (A-1888) og Møllendal asyl (A-1891).

I tillegg inneholder arkivene etter Pleiestiftelsen for spedalske (A-2438) og etter Lungegårdens Hospital (A-2439) arbeidsprotokoller.

Hvilke opplysninger

Møllendal asyls ekstrakt av arbeidsprotokollene i 1887

Sinnssykeasylenes arbeidsprotokoller strekker seg fra 1852 og frem til 1959 (I-seriene). Protokollene inneholder kronologisk førte oversikter over pasienters utførte arbeid. Arbeidets art er angitt, som husgjerning, lapping og strikking, karding og spinning, hagearbeid, trearbeid, snekkerarbeid, fiske, skomakerarbeid m.m. Disse protokollene, som ofte er delt mellom kvinner og menn, gir et innblikk i de sykes aktiviteter og hverdag og i den fortidige terapeutiske tankegang.

Asylarkivene inneholder i tillegg såkalte ekstrakter av pasient-, behandlings- og arbeidsprotokoller (H-seriene). Disse, som er fra årene 1878 til 1920, er ekstrakter fra blant annet arbeidsprotokollene førte kvartalsvis på egne skjemaer. Innberetningene ble sendt til Indre-Departementet, disse her er gjenparter til sykehusets bestyrer.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Pasientarkivene inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale kan en måtte signere på en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn. Ellers er det vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Blomberg, Wenche: Trøst og kontroll. Om utviklingen i synet på behandlingen av gale, i Historisk tidsskrift nr. 3, 2000. Universitetsforlaget 2000
 • Hvoslef, Signe: Neevengården Sinnssykeasyl, i årbok for Gamle Bergen 2003. Bergen 2003
 • Johansen, Elin: Neevengården Asyl – en «indretning» for sinnsyke, i Historie – Populærhistorisk magasin Nr. 4 – 1995, Årgang 5. Bergen 1995
 • Jürgensen, Peter: Bergens Sindssygeasyl Neevengaarden. Kristiania 1893
 • Ose, Eivind (red.): Frå sindssygeasyl til psykiatrisk sjukehus, Neevengården-Sandviken sykehus 1891-1991. Bergen 1991
 • Pihl, Torbjørn: Bergens kommunale Sygehus 1754-1912, i Janssen, Carl W. m.fl.: Haukeland sykehus. Bergen 2001
 • Skålevåg, Svein Atle: Dårekiste og psykiatrisk sykehus, i Elvbakken, Kari Tove & Riise, Grete (red.): Byen og Helsearbeidet. Bergen 2003
 • Skålevåg, Svein Atle: En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra, i Historisk tidsskrift nr. 3, 2000. Universitetsforlaget 2000
 • Sunn sjel i et sunt legeme. Nasjonalt Medisinsk Museum

Opplysninger hos andre

Også andre arkivinstitusjoner oppbevarer arkiver som kan belyse pasientenes arbeidsvirksomhet i de psykiatriske institusjonene, se artikkelen Sinnssykeasyler.

Lister og referanser

 • BBA A-1887 Neevengården sykehus
  I 1 Arbeidsprotokoller 1888-1894
 • BBA A-1888 Rosenbergs asyl
  H 1-2 Ekstrakter av pasient-, behandlings- og arbeidsprotokoller 1896-1920
  Ia 1-2 Arbeidsprotokoller kvinner 1862-1908
  Ib 1-6 Arbeidsprotokoller menn 1865-1959
 • BBA A-1891 Møllendal asyl
  H 1 Ekstrakter av pasient-, behandlings- og arbeidsprotokoller 1878-1899
  I 1-4 Arbeidsprotokoller 1865-1947
 • BBA A-2068 Mentalsykehuset i Bergen
  I 1-5 Arbeidsprotokoller 1852-1888
 • BBA A-2438 Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, Bergen
  He 1 Arbeidsprotokoller 1882-1892
 • BBA A-2439 Lungegårdens Hospital 1849-1900
  Hd 1-2 Arbeidsprotokoller 1865-1874
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *