Hva

Inventarprotokoll fra Møllendal asyl, 1899-1956
Inventarprotokoll fra Møllendal asyl, 1899-1956

Artikkelen omhandler inventarprotokoller fra arkivene etter flere av byens sinnssykeasyler som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Protokollene er fra 1830-tallet og over 130 år fremover. Imidlertid er det også mange andre institusjoner, etater og bedrifter som har ført og fører inventarfortegnelser, se nedenfor under Hvor.

Fra asylenes reglement ser vi at det var forvalteren som skulle føre slike inventarfortegnelser eller inventarprotokoller, «..hvori han har at anföre det samlede Inventarium med stedstedfindendes..» Forvalteren skulle også føre opptegnelser over hvor mange av de syke som har deltatt i arbeidet ved asylet i såkalte arbeidsprotokoller.

Hvor

Inventar fra Møllendal asyl. Bildet er sladdet. Fotograf og år er ukjent.
Inventar fra Møllendal asyl. Bildet er sladdet. Fotograf og år er ukjent.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkiv etter flere sinnssykeasyler. I fem av disse finnes inventarprotokoller; Mentalsykehuset i Bergen (A-2068), Neevengården sykehus (A-1887), Rosenbergs asyl (A-1888), Møllendal asyl (A-1891) og Sentralhjemmet Floen (A-1890).

De fleste institusjoner, etater og bedrifter har ført og fører inventarfortegnelser. Bergen Byarkiv oppbevarer slike protokoller fra mange ulike arkiver, som fra skoler og barnehager, sykehus og sykehjem, fra Arbeidsanstalten i Bergen, fra kraftverk, Næringsmiddelkontroll, Havnevesen, Badeadministrasjonen, Vann- og kloakkvesen, Begravelsesvesenet m.m.Og videre fra arkiver etter diverse bedrifter somArne Fabrikker, Hansa Bryggeri, Bergen Gassverk, Bergen Lysverker, Bergen Renholdsverk m.m.

Hvilke opplysninger

Felles sovesal ved Møllendal asyl. Fotograf og år er ukjent.
Felles sovesal ved Møllendal asyl. Fotograf og år er ukjent.

Inventarprotokollene fra byens sinnssykeasyler strekker seg fra 1833 og frem til 1969 (Q-seriene). Protokollene viser asylets «Inventarium», dvs. årlige oversikter over inventar sortert etter type tøy og klær, verktøy, gjenstander av blikk, tinn, messing, jern, kobber, og videre stentøy, bøker m.m. Arkivene rommer også såkalte kassasjonsprotokoller, disse gir oversikter over hva asylet har kastet år for år.

Således gir protokollene et presisert innhold på detaljnivå over institusjonens løsøre, gjerne sortert etter avdelinger eller etter de enkelte rom på angitte tidspunkt. I noen protokoller opplyses om innkjøpsdato, pris og antall. Innimellom finnes poliser og lignende.

Denne kilden gir kjennskap til pasientenes og personalets daglige tilværelse og materielle kår. Her ble det notert ned detaljert de enkelte gjenstander, fra det enkelte klesplagg til for eksempel en lysestake.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Hvoslef, Signe: Neevengården Sinnssykeasyl, i årbok for Gamle Bergen 2003. Bergen 2003
 • Johansen, Elin: Neevengården Asyl – en «indretning» for sinnsyke, i Historie – Populærhistorisk magasin Nr. 4 – 1995, Årgang 5. Bergen 1995
 • Jürgensen, Peter: Bergens Sindssygeasyl Neevengaarden. Kristiania 1893
 • Ose, Eivind (red.): Frå sindssygeasyl til psykiatrisk sjukehus, Neevengården – Sandviken sykehus 1891 – 1991. Bergen 1991
 • Pihl, Torbjørn: Bergens kommunale Sygehus 1754-1912, i Janssen, Carl W. m.fl.: Haukeland sykehus. Bergen 2001

Opplysninger hos andre

Også ved andre arkivinstitusjoner finnes arkiver som kan belyse inventar i de psykiatriske institusjonene, se artikkelen Sinnssykeasyler.

Lister og referanser

 • BBA A-2068 Mentalsykehuset i Bergen
  • Qa Inventarprotokoller 1833-1878, 3 stk.
  • Qb Kassasjonsprotokoller inventar 1852-1891, 1 stk
 • BBA A-1887 Neevengården sykehus
  • Qa Inventarprotokoller
  • Qb Kassasjonsprotokoller inventar 1891-1898, 2 stk.
 • BBA A-1888 Rosenbergs asyl
  • Qa Inventarprotokoller 1880-1957, 5 stk.
  • Qb Kassasjonsprotokoller inventar m.m. 1914-1922/1955, 1 stk.
 • BBA A-1891 Møllendal asyl
  • Q Inventarprotokoller 1899-1956, 1 stk.
 • BBA A-1890 Sentralhjemmet Floen
  • Qa Inventarprotokoller 1950-1952, 1 stk.
  • Qb Inventarkort 1934-1969, 1 stk.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

7 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *