Hva

Knappentunet er en allmennpsykiatrisk behandlingsenhet ved Haukeland Universitetssykehus. Tunet ligger i Knappenveien 23d i Straumsgrend, Fana.

Etter krigen ble det bygd psykiatriske sykehjem beregnet på langtidspasienter som ikke egnet seg til privat forpleining. Bergen kommune, fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok i 1951 å omgjøre en tidligere tysk offisersforlegning og senere fangeleir til et hjem for sinnslidende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Institusjonen, Knappen pleieheim, ble opprettet i 1954 som en av landets første åpne psykiatriske institusjoner.

Det medisinske og økonomiske tilsyn var og er underlagt Sandviken sykehus, tidligere Neevengården. Etter lov av 1999 om psykisk helsevern ble Knappentunet ytterligere tilknyttet sykehuset.

I 1971 endret pleiehjemmet navn til Knappen sjukeheim, og til Knappentunet i 1987. I vedtektene ble det nedfelt at hjemmet eies og drives i fellesskap av Bergen kommune og de to fylkene. Fra 1972 stod fylkene som eiere, og fra 1979 ble Hordaland fylkeskommune eneeier. Institusjonen ble overtatt av staten i 2002.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer deler av arkivet etter Knappentunet (A-3880).

I tillegg finnes opplysninger om sinnslidende i arkivet etter sunnhetsvesenene/helserådene (A-2268, A-2271, A-2314, A-2617 og A-2903). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Vedtak og utredninger i forbindelse med bygging av institusjonen o.a. finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Knappentunets arkiv som er plassert ved Bergen Byarkiv rommer for det meste regnskapsmateriale i tiden 1954 til 1964 (R-seriene). Herunder finnes de såkalte kurpengeregnskapene med oversikt over utgifter i forbindelse med den enkelte pasient.

Ellers inneholder materialet pasientjournaler til utskrevne og døde pasienter fra 1954 til 1984 (F-serien). Disse gir innsyn i diverse pasientopplysninger som innleggelsessøknader, epikriser, somatisk status, kleslister m.m. Her finnes også en del korrespondanse vedr. pasientene.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Pasientarkivene inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale, kan en måtte signere på en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn. Ellers er det vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1999
 • Rud, Finn: Betenkning vedrørende den psykiatriske service for Bergen fylke, dens nåværende status, den fremtidige utvikling og behovsdekning. Bergen 1964

Opplysninger hos andre

Hordaland fylkesarkiv oppbevarer arkivmateriale etter Knappentunet.

Lister og referanser

 • BBA A-3880 Knappentunet
 • BBA A-2268 Fana kommune. Helserådet
 • BBA A-2271 Laksevåg kommune. Helserådet
 • BBA A-2314 Åsane kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2617 Bergen kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2903 Årstad kommune. Sunnhetsvesen

Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *