Hva

Meldingsblad for Fridalen skole 1963

Fridalen skole ligger i Bøkeveien 19 i Årstad bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i 1939, og inneholdt 28 klasserom, gymnastikksaler, matsal, kinosal m.m. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962), han tegnet for øvrig mange av de store byskolene. Skolebygningen har en karakteristisk og monumental nyklassisistisk utforming med streng symmetri. Bygningen er sentrert om et forhøyet sentralt midtparti med fløyer plassert i en svak bue om skoleplassen.

Fridalen er en syvårig barneskole. Skolen startet oppi 1939 med 910 elever fordelt på 31 klasser. Lærerstaben bestod av 13 lærere, 21 lærerinner. Skolens første rektor/overlærer var Olav Hoprekstad (1875-1965). Han gikk av med pensjon i 1946, og Waldemar Jørgensen (1897-1974) tok over som rektor.

Skolen var i drift i litt over et halvt år før den 2. Verdenskrig brøt ut. Krigen fikk innvirkning på skolens hverdag. I første omgang måtte skolen stenge. Tyskerne overtok den midlertidig som hjelpesykehus. Skolen startet opp igjen den 15. august samme år. Haukeland, Solhaug og Minde skoler ble også lokalisert på Fridalen skole. I 1942 krevde okkupasjonsmakten at lærerne meldte seg inn i det NS-styrte lærersambandet, men mange lærere nektet. Lærernekten førte til at over 1000 lærere ble arrestert og internert, deriblant tre lærere fra Fridalen skole. Skolen ble stengt våren 1942 og rektor Hoprekstad ble løst fra sin stilling. En annen kom inn i hans sted fram til 1945.

20. april 1944 ble skolen omgjort til sykehus etter eksplosjonen på bryggen. Solheim og Ny-Krohnborg skoler stengte etter bombingen av Laksevåg den 4. oktober, og de største barna ble overført til Fridalen skole. Nå var det bare de øverste klassene som gikk på skolen. Overlærer Marie Støen styrte en brevskole for barn fra 2. til 5. klasse. Hoprekstad ble gjeninnsatt i sin stilling som rektor den 9. mai 1945, men det ble kortvarig. Kommando Bjørn West, som hadde ligget i fjellene omkring Matre, overtok Fridalen skole den 14. mai. Skolen ble tatt i vanlig bruk igjen 1. september samme år.

Høsten 1946 var skolen utvidet med 41 klasser og 40 lærere. På 1940 og -50 tallet ble det bygd ut mange boligområder i Årstad og på Landås. I 1954 hadde skolen 82 klasser og 89 lærere. Skolen ble overfylt, slik at den måtte holde åpent fra kl. 8 til 19 for å få undervist alle. Sydneshaugen skole hadde undervisning på Fridalen hver ettermiddag i en periode. Det ble etter hvert opprettet flere nye skoler i bydelene for å dekke det økende behovet.

På 1980-tallet var Fridalen skole ved flere anledninger nedleggingstruet. I 1983 i forbindelse med skolebruksplanen av samme år. Deretter i 1984 i forbindelse med kommunens budsjettbehandling, der fem skoler ble brukt som salderingspost. Disse to første forslagene ble nedstemt i bystyret. I 1985 var det snakk om at TV2 og NRK trengte lokaler i Bergen. Kommuneadministrasjonen tilbød TV kanalene å overta Fridalen skole. Men Fridalen skole med foreldre og andre beboere i området mobiliserte til kamp for skolen. Fra 2004 til 2006 var det på ny planer om å legge ned skolen, denne gangen fordi den ble vurdert som i så dårlig stand at det var mer lønnsomt å legge den ned fremfor å pusse den opp. Atter en gang mobiliserte foreldre og andre seg til kamp for skolen, og atter en gang vant de. Skolen fikk bevilget penger fra kommunen til oppussing. Deler av skolen ble leid ut til Bergen Racketsenter som åpnet ny barnehage der i 2007. Dette var for å utnytte skolen bedre og for å dekke barnehagebehovet i forbindelse med regjeringens løfte om full barnehagedekning.

Hvor

Elevarbeid i håndarbeid, fra 1950-tallet. Ukjent fotograf

Opplysninger om Fridalen skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-3785).

Bergen Byarkiv/Lokalhistorisk arkiv i Bergen oppbevarer også arkivet etter Fridalen skoles første rektor, Olav Hoprekstad (A-3380), samt en fotosamling etter skolens andre rektor, Waldemar Jørgensen (A-2842).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Elevarbeid i sløyd, fra 1950-tallet. Ukjent fotograf.

Fridalen skoles arkiv inneholder forskjellig informasjon om elevene og lærerne ved skolen. Videre inneholder arkivet skolens administrative saker.

Informasjon om elevene kan en finne i hovedmatriklene/innskrivningsprotokollene (1939-1981). Her er elevene skrevet inn ved skolestart med opplysninger om fødselsdato, bosted, forsørgers navn og stilling, samt tidligere skolegang, når utskrevet, hvor flyttet eller hvorfor utskrevet og eventuelle merknader. I noen perioder inneholder matriklene i tillegg helseopplysninger om enkeltelever, hvorvidt eleven fikk vitnemål, om eleven ble evakuert til kjent eller ukjent sted (1940-1945), om vedkommende ble overført til hjelpeklasse eller ble ansett som «åndssvak».

Annet materiale som gir opplysninger om elever er klasselister, klassedagbøker, karakterprotokoller, utskrivningsprotokoller, protokoller for elever utskrevet med/uten avgangsvitnemål og elevmapper. Elevmapper finnes kun for elever med behov for spesialundervisning og -oppfølging.

Opplysninger om skolens ansatte kan en finne under personalforvaltningen. Her finnes for eksempel personalsaker som handler om enkeltpersoner og om personalgruppen generelt. Videre finnes det personalprotokoller, vikarprotokoller, kvitteringsprotokoller for lønn, en protokoll for dyrtidstillegg, samt en protokoll for statistikk, organisering og historie.

Informasjon om skolens administrative oppgaver finner en først og fremst i saksarkivet. Det inneholder skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Videre inneholder arkivet møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg (1939-1991), som tilsynsutvalget, lærerrådet, plangruppen, samarbeidsutvalget, foreldrerådets arbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalget.

Ellers inneholder arkivet regnskap, statistikk, arkitekttegninger over skolebygget, fotografier, meldingsblad for Fridalen skole; Skolen vår (1953-1964), elevtegninger og annet.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

Fullstendig arkivliste for Fridalen skole, se vedlegg.

Det finnes også opplysninger om Fridalen skole bl.a. i disse arkivene:

 • BBA A-0513 Bergen kommune. Byarkitekten
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2113 Bergen kommunale skoletannklinikk, Fridalen skole
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA A-2780 Bergen kommune. Byggvedlikeholdsavdelingen
 • BBA A-4031 Fridalen skoles vel
 • BBA A-4032 Fridalen skoles musikkorps
 • BBA A-4033 Fridalen skoles gitar- og mandolinorkester
 • BBA A-4034 Fridalen skoles strykeorkester
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *