Hva

Forsiden i en hovedmatrikkel
Forsiden i en hovedmatrikkel

Ordet matrikkel kommer av det latinske matricula, som betyr fortegnelse eller liste. Matrikkel kan brukes om forskjellige typer lister eller registre, men forekommer i dag helst som betegnelse på et offentlig register over grunneiendom. I denne artikkelen handler det om Skole hovedmatrikler, som er en innskrivningsprotokoll eller elevprotokoll. Det vil si en protokoll hvor skolens elever blir skrevet inn etter hvert som de begynner på den aktuelle skole.

Hvor

Under artikkelen om skole vil du finne en oversikt over skkolearkivene oppbevart ved byarkivet.

Hvilke opplysninger

Alle elever blir gitt hvert sitt unike løpenummer når de starter ved den aktuelle skole. En hovedmatrikkel gir informasjon om elevens navn, fødselsdato, dato for skolestart, eventuelt tidligere skoler eleven har gått på og utskrivelsesdato. Ellers finnes opplysninger om videre skolegang samt forsørgers navn og stilling.

Lover mv. knyttet til emne

Se skole.

Klausulering og tilgang

  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker).
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Opplysninger hos andre

De enkelte skolene som ikke har avlevert materiale til Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet sitt selv.
Statsarkivet i Bergen har blant annet arkivet etter Bergen Katedralskole og noen spesialskoler.

Arkivene etter enkelte videregående skoler finnes hos Hordaland fylkesarkiv.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

13 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *