Hva

Utskrivningsprotokoll fra Fridalen skole. Sidene er fra skoleårene 1951/52 og 1952/53
Utskrivningsprotokoll fra Fridalen skole. Sidene er fra skoleårene 1951/52 og 1952/53

Artikkelen omhandler utskrivningsprotokollene i arkivene etter de ulike Skole som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Når en elev slutter ved en skole før endt skolegang blir det notert i utskrivningsprotokollen. Utskrivningsprotokoller finnes i flere typer arkiver, som f.eks. fra ulike institusjoner som sinnssykeasyler og andre helseinstitusjoner, barnehjem o.a.

Hvor

Se artikkelen om skole.

Hvilke opplysninger

En utskrivningsprotokoll inneholder opplysninger om elevens navn, hovednummer og klasse. Videre finnes det informasjon om hvorfor eleven slutter og om eleven flytter til innenbys eller utenbys folkeskole, til hjelpeklasse, til skole for åndssvake, til tvangsskole eller om eleven døde, ble utsatt av vergerådet og lignende. I tillegg inneholder protokollen et merknadsfelt hvor det ble notert hvilke skole eleven flyttet til eller om han/hun ble evakuert til kjent/ukjent sted (gjelder årene 1940-1945). I enkelte perioder ble det også notert om eleven var sykelig, umoden, overført til barnehjem og lignende.

Klausulering og tilgang

  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker) etter offentlig regelverk i følge forvaltningsloven.
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Problemer

Ikke alle skoler har tatt vare på alt arkivmaterialet sitt. Det vil si at det ikke finnes utskrivningsprotokoller i alle skolearkivene.

Opplysninger hos andre

De enkelte skolene som ikke har avlevert materiale til Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet sitt selv.

Statsarkivet i Bergen har blant annet arkivet etter Bergen Katedralskole og noen spesialskoler.
Hordaland fylkesarkiv har arkivene etter enkelte videregående skoler.

Lister og referanser

Se skole, Lister og referanser.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *