Hva

Værobservasjonsprotokoll ført av Havnevesenet 12.-23. mai 1875
Værobservasjonsprotokoll ført av Havnevesenet 12.-23. mai 1875

Har du lurt på hvordan været var 17.mai i Bergen for hundre år siden? Eller på en annen spesiell dag i din egen eller byens historie? Det kan du nå få svar på bl.a. ved å se i Havnevesenets værobservasjonsprotokoller.

En av de første som gjorde meteorologiske observasjoner i Bergen var rektor Fredrik C. H. Arentz. I årene 1765 til 1770 iakttok han regnmengden og skrev en avhandling om det. C. F. G. Bohr gjorde observasjoner på Fredriksberg i årene 1818 til 1821. I årene 1850 til 1853 og 1860 til 1895 ble det gjort målinger ved Lungegårdshospitalet. Deretter ble målinger foretatt ved Pleiestiftelsen for spedalske No. 1, der de pågikk frem til 1926.

På Nordnes ble det i 1869 opprettet en meteorologisk stasjon i Haugeveien 26. I 1903 ble stasjonen flyttet til Fredriksberg som ledd i at Meteorologisk Observatorium i Bergen ble etablert, fra 1920 Værvarslinga på Vestlandet. Her ble det i 1908 reist en stormmast. Havnebetjentene hadde den første tiden ansvar for at det ble signalisert fra masten når meteorologene varslet storm. Registreringen på Fredriksberg pågikk til 1984, da ble de flyttet til Florida på Nygård. I tillegg opprettet Bergen kommune fire stasjoner for målinger av nedbør; ved Muleelven i Fjellveien, ved Fløistuen, ved Tarlebø og i Isdalen.

I dag fører havneinspektørene ved Havnevakten værobservasjoner 6 ganger i døgnet. De noterer vindstyrke, temperatur og lufttrykk i en værjournal. Her noteres også skipsanløp.

Hvor

Værobservasjoner ved Sydnæs sjøbad 19.-26. mai 1896
Værobservasjoner ved Sydnæs sjøbad 19.-26. mai 1896

Det er Havnekontorets arkiver (A-0742) som rommer disse værobservasjonsprotokollene. I samme arkiv finnes de såkalte fyrjournalene.

I tillegg inneholder arkivene etter de ulike friluftsbadene værobservasjoner. Dette gjelder arkivet etter Nordnes Sjøbad (A-1194 og A-0226), Sydnæs Sjøbad (A-0225) og Sandviken Sjøbad (Elsero sjøbad) (A-1195). Badene var i perioder kommunale, arkivene er da å finne i kommunenes badeadministrasjon (A-1193).

Ellers kan nevnes at arkivet etter Bergen Lysverker (A-1759) også rommer værrapporter o.a. i tiden 1987 til 1997.

I arkivet etter Vann- og kloakkvesenet (A-1673) kan man finne meteorologiske data, og i vannverkssjefens håndarkiv finnes nedbørsobservasjoner tilbake til 1861.

Hvilke opplysninger

Havnekontorets værobservasjoner ble ført i tiden fra 1873 og frem til 10.02.1926 (A-0742 Jb-serien). Fra da av kunne opplysninger om været hentes hos værvarslingen. Protokollene inneholder opplysninger om vær og vind, barometer- og termometerstand, og om flo og fjære, vannstand. Alt ble målt tre ganger daglig.

Havnekontorets fyrjournaler, som ble ført av fyrvokteren, er også kilder til været. Vi har journaler for Nordnes fyr fra 1847 til 1873, og for Havnefyret fra 1873 til 1934. Disse gir opplysninger bl.a. om vær- og vindforholdene, sjøgang, luftens «Beskaffenhet» (klart, tåke m.m.) og nedbør dag for dag. (A-0742 Jda-og Jdb-seriene).

Også friluftsbadenes badejournaler inneholder opplysninger om vær. (Nordnes sjøbad 1927-1971, Sandviken sjøbad 1926-1971 og Sydnes sjøbad 1896-1899 og 1925-1956). I en journal «over Veiret og Badende» i arkivet etter Sydnæs Sjøbad (A-0225 F-serien) ble det ført daglige observasjoner av vind, temperatur og «Veirligt & Passeret» i tiden 1896 til 1899. Her gis utførlig informasjon om været og om de badende. For eksempel ser vi at ved badets sesongåpning tirsdag 19. mai 1896 kunne «Ingen Quinder tillades at bade paa Grund af Vandets Lave Temperatur og misligt Veir.» Da var det vestlig vind, regn og kald luft, bare 7 grader. Eller søndag 12. juni 1898 var det nordlig frisk kuling og 12 grader, så kun 500 gutter og «nogle faa Voxne af Arbeidsclassen» badet. Journalen ble ført av badets oppsynsmann, P. Larsen.

Lover mv. knyttet til emne

 • Reglement for Bergen havn av 1891. «I Observationsprotokollen anføres Vind, Veir, Barometer- og Thermometerstand, Kl. 8 Morgen, 12 Middag og 4 Eftermiddag, hver Dag med Undtagelse af Søn- og Helligdage, paa hvilke Middags- og Eftermiddagsobservationerne kunne bortfalde. Desuden anføres Vandstanden efter det opsatte Vandstandsmærke ved de hver Dag indtræffende Høi- og Lavvande.»

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Abraham, Ole-Jacob: Bergensværet: vær og uvær 1905-2005. Bergen 2006
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1994
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Det norske meteorologiske institutt finnes ved Riksarkivet. Ved Statsarkivet i Bergen finnes værobservasjoner bl.a. i arkivene etter de ulike fyrene.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-1193 Bergen kommune. Badeadministrasjonen
 • BBA A-1194 Nordnes Sjøbad (kommunal periode)
 • BBA A-0225 Sydnæs sjøbad (privat periode)
 • BBA A-0226 Nordnæs Sjøbad AS (privat periode)
 • BBA A-1195 Sandviken Sjøbad (Elsero sjøbad)
 • BBA A-1759 Bergen Lysverker
 • BBA A-1673 Bergen kommune. Vann- og kloakkvesenet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *